Annuleringsvoorwaarden

 1. Je hebt een wettelijk recht om het contract met ons op te zeggen gedurende de periode die hieronder in artikel 3 wordt uiteengezet. Dit betekent dat als je tijdens de betreffende periode van gedachten verandert of om een andere reden besluit dat je een product niet wilt ontvangen of houden, je ons op de hoogte kunt stellen van jouw besluit om het contract te annuleren en een terugbetaling te ontvangen.
 2. Dit annuleringsrecht geldt echter niet in geval van:
  1. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien zij na levering niet meer verzegeld zijn;
  2. verzegelde audio- of verzegelde video-opnamen of computersoftware, zodra deze producten worden ontzegeld nadat u ze hebt ontvangen; of
  3. alle producten die na levering onlosmakelijk met andere artikelen zijn vermengd.
 3. Het wettelijke recht om je contract met ons te annuleren gaat in op de datum van de Bevestiging (de datum waarop wij jou per e-mail bevestigen dat wij jouw bestelling accepteren en er een contract tussen jou en ons ontstaat). De termijn om het contract te annuleren hangt dan af van wat je hebt besteld en hoe het wordt geleverd, zoals hieronder uiteengezet:
  1. Als jouw contract betrekking heeft op één enkel product (dat niet in gedeelten op afzonderlijke dagen wordt geleverd), is de einddatum het einde van 14 dagen na de dag waarop je het product hebt ontvangen;
  2. Als je contract geldt voor een van de volgende opties:
   1. één product dat in gedeelten op verschillende dagen wordt geleverd; of
   2. meerdere producten die op verschillende dagen worden geleverd;
    de einddatum is 14 dagen na de dag waarop je de laatste termijn van het product of de laatste van de afzonderlijk bestelde producten hebt ontvangen;
 4. Om uw contract te annuleren:
  U hoeft ons alleen maar te laten weten dat u wilt annuleren. U kunt het bijgeleverde annuleringsformulier gebruiken of ons mailen op OM Digitaal Solutions GmbH, Willy-Brandt-Strasse 23, 20457 Hamburg, Duitsland. U kunt ons ook e‑mail sturen op eshop.support@om-digitalsolutions.com. Als u ons een e-mail stuurt of een brief schrijft, vermeld dan de gegevens van uw bestelling zodat wij deze kunnen identificeren. Als u ons uw annuleringsverklaring per e‑mail of per post stuurt, dan is uw annulering van kracht vanaf de datum waarop u ons de e‑mail stuurt of de brief per post naar ons stuurt.
 5. Als je jouw contract opzegt, dan zullen wij:
  1. jou de prijs terugbetalen die je voor de producten hebt betaald. Het is ons echter wettelijk toegestaan om jouw terugbetaling te verminderen met een vermindering van de waarde van de goederen, als deze is veroorzaakt doordat jij de goederen hebt behandeld op een manier die in een winkel niet is toegestaan.
  2. eventuele leveringskosten die je hebt betaald terugbetalen, hoewel, zoals wettelijk toegestaan, de maximale terugbetaling de kosten van levering via de standaard leveringsmethode die wij aanbieden zal zijn (op voorwaarde dat dit een gebruikelijke en algemeen aanvaardbare methode is);
  3. zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de hieronder aangegeven termijnen de aan jou verschuldigde terugbetalingen verrichten:
   1. als je het product hebt ontvangen: 14 dagen na de dag waarop wij het product van je hebben teruggekregen of, indien eerder, de dag waarop je ons het bewijs levert dat je het product aan ons hebt teruggestuurd. Voor informatie over hoe je een product aan ons kunt retourneren, zie artikel 8;
   2. als je het product niet hebt ontvangen: 14 dagen nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te annuleren.
 6. Als je de producten onder deze annuleringsvoorwaarden naar ons hebt teruggestuurd omdat ze defect of verkeerd beschreven zijn, betalen wij je de prijs van de producten volledig terug, samen met eventuele leveringskosten en alle redelijke leveringskosten die je maakt om het artikel naar ons terug te sturen.
 7. Wij betalen terug op de door jou gebruikte betaalmethode.
 8. Als een product aan je is geleverd voordat je besluit jouw contract te annuleren:
  1. dan moet je het zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je ons hebt laten weten dat je het contract wilt annuleren, aan ons terugsturen;
  2. betalen wij de kosten voor het terugsturen van de producten.
 9. Aangezien je een consument bent, zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract en heb je wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect zijn of niet overeenkomen met de beschrijving. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door jouw recht op retour en terugbetaling in deze annuleringsvoorwaarden of iets anders in de Voorwaarden.