Europese servicegarantie

Bedankt voor de aankoop van uw OM SYSTEM Olympus product.

Downloaden de Europese servicegarantie in de door u geselecteerde taal:

Europese servicegarantie

Bedankt voor de aankoop van uw OM SYSTEM Olympus product.

Optie In het onwaarschijnlijke geval dat uw product defect blijkt te zijn, hoewel het correct is gebruikt (in overeenstemming met de meegeleverde schriftelijke instructie Handmatig ), tijdens de toepasselijke nationale garantieperiode en is gekocht bij een erkende Olympus/OM Digitaal Solutions GmbH distributeur binnen het bedrijfsgebied van OM Digitaal Solutions GmbH zoals bepaald op de website: https://www.om-digitalsolutions.com, zal het kosteloos worden gerepareerd of op kosten van OM Digitaal Solutions GmbH worden vervangen.

Om OM Digitaal Solutions GmbH in staat te stellen u naar volle tevredenheid en zo snel mogelijk de gevraagde garantiediensten te verlenen, verzoeken wij u de onderstaande informatie en aanwijzingen in acht te nemen:

1. Om aanspraak te maken op deze garantie volgt u de instructies op https://my.omsystem.com/ voor registratie en tracering (deze service is niet beschikbaar in Alle landen) of brengt u het product, de bijbehorende originele factuur of aankoopbon en de ingevulde Garantiekaart naar de dealer waar het is gekocht of een anders Olympus/OM Digitaal Solutions GmbH servicestation binnen het werkgebied van OM Digitaal Solutions GmbH zoals vermeld op de website: https://www.om-digitalsolutions.com, voor het einde van de toepasselijke nationale garantieperiode.

2. Zorg ervoor dat uw garantiekaart naar behoren wordt ingevuld door Olympus/OM Digitaal Solutions GmbH of een erkend dealer of Servicecentrum. Zorg er daarom voor dat uw naam, de naam van de dealer, het serienummer en het jaar, de maand en de datum van aankoop zijn ingevuld Alle of dat de originele factuur of het ontvangstbewijs Verkoop (met vermelding van de dealer's naam, de datum van aankoop en het producttype) aan uw Garantiekaart is gehecht.

3. Aangezien deze Garantiekaart niet opnieuw wordt uitgegeven, dient u deze goed te bewaren.

4. Wij wijzen u erop dat OM Digitaal Solutions GmbH geen enkel risico op zich neemt en geen enkele kosten draagt voor het transport van het product naar de dealer of het door OM Digitaal Solutions GmbH erkende servicestation.

5. Deze Garantie dekt het volgende niet en u zult een vergoeding moeten betalen: Reparatie , zelfs voor defecten die zich binnen de bovengenoemde garantieperiode voordoen.

  1. Elk defect dat optreedt als gevolg van een verkeerde behandeling (zoals een uitgevoerde handeling die niet in de instructie Handmatig wordt vermeld, enz.)
  2. Elk defect dat ontstaat als gevolg van Reparatie, wijzigingen, reiniging, enz. uitgevoerd door iemand anders dan OM Digitaal Solutions GmbH of een door OM Digitaal Solutions GmbH erkend servicestation.
  3. Elk defect of schade die ontstaat door transport, een val, een schok, enz. na aankoop van het product.
  4. Elk defect of schade die ontstaat door brand, aardbeving, overstroming, blikseminslag, anders natuurrampen, milieuvervuiling en onregelmatige spanningsbronnen.
  5. Elk defect dat optreedt als gevolg van onzorgvuldige of onjuiste opslag (zoals het bewaren van het product onder omstandigheden van hoge temperatuur en vochtigheid, in de buurt van insectenwerende middelen zoals naftaleen of schadelijke geneesmiddelen, enz.
  6. Elk defect als gevolg van lege batterijen enz.
  7. Elk defect dat ontstaat doordat zand, modder, water enz. in de binnenkant van de behuizing van het product terechtkomt.

6. De enige aansprakelijkheid van OM Digitaal Solutions GmbH onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van het product.

Elke aansprakelijkheid onder de Garantie voor indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook die door de klant is opgelopen of geleden als gevolg van een defect van het product, en in het bijzonder voor verlies of schade veroorzaakt aan lenzen, films, anders apparatuur of Accessoires gebruikt met het product of voor verlies als gevolg van een vertraging in Reparatie of verlies van gegevens, is uitgesloten. Dwingende wettelijke voorschriften blijven hierdoor onaangetast.