ZOMER CASHBACK - BESPAAR TOT 500 €

OM Digitaal Oplossingen Reparatievoorwaarden (BE)

Deel 1 Toepassingsgebied

Voor de zakelijke relatie tussen OM Digitaal Solutions GmbH, Willy-Brandt-Strasse 23, 20457 Hamburg, Duitsland (hierna aangeduid als "OM Digitaal Solutions", "wij", "ons") en de partij die een reparatieorder plaatst, zijn de volgende Reparatievoorwaarden van toepassing in de versie die geldig is op het moment van de order. OM Digitaal Solutions erkent geen afwijkende voorwaarden van de partij die de order plaatst, tenzij OM Digitaal Solutions expliciet schriftelijk akkoord gaat met de toepassing daarvan.

 

Deel 2 Afsluiten van de overeenkomst

Reparatieorders kunnen online worden ingediend via de website "MyOMSYSTEM", toegankelijk via https://my.omsystem.com/. Aan het begin van de procedure voor de reparatieorder zal de orderplaatsende partij worden gevraagd om bepaalde gegevens te verstrekken over het apparaat dat moet worden gerepareerd, alsmede om bewijs te leveren van de aankoopdatum, bijvoorbeeld door middel van een kopie van de inkoopfactuur ("Inkoopdocument"). Op basis van deze informatie zal de orderplaatsende partij voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst worden geïnformeerd of de reparatieorder wordt gedekt door een Olympus of OM Digitaal Solutions-garantie/waarborg (hierna "binnen de garantie" genoemd), of onderhevig is aan een vergoeding voor de service (hierna "buiten de garantie" genoemd). Wat betreft reparaties binnen de garantie, hebben de algemene voorwaarden vermeld in de Europese Servicegarantie voorrang en zijn de volgende Reparatievoorwaarden alleen aanvullend van toepassing. Elke aanvaarding van een reparatieorder binnen de garantie is onderworpen aan een (handmatige) verificatie van het inkoopdocument door ons. Indien het inkoopdocument aantoont dat de reparatieorder niet in aanmerking komt voor reparatie binnen de garantie, dan informeren wij de orderplaatsende partij daarover en vragen wij of er in plaats daarvan een in rekening te brengen reparatie buiten de garantie moet worden uitgevoerd.

Voordat de reparatieorder wordt verzonden, kan de orderplaatsende partij de gegevens op elk gewenst moment bekijken en wijzigen. De orderplaatsende partij verstrekt een aanbod voor een overeenkomst zodra de orderplaatsende partij klikt op de knop 'Verzenden voor reparatie'. De reparatieorder kan echter alleen worden ingediend en overgedragen als de orderplaatsende partij het vakje aanvinkt voor de aanvaarding van deze Reparatievoorwaarden en het verzoek daarop wordt geaccepteerd. Als de orderplaatsende partij een reparatieorder indient, verstrekken wij de orderplaatsende partij een ontvangstbevestiging van de order en vermelden wij de details van deze order (orderbevestiging). Deze orderbevestiging vormt geen aanvaarding van het aanbod, maar informeert de orderplaatsende partij dat wij de order hebben ontvangen. Wij aanvaarden het aanbod om een reparatieovereenkomst af te sluiten op het moment dat de prijs volledig of gedeeltelijk in rekening is gebracht bij de orderplaatsende partij. De orderplaatsende partij ontvangt geen expliciete aanvaardingsverklaring. Als een reparatieovereenkomst niet wordt afgesloten, behouden wij ons het recht voor om eventueel door ons geleverde prestaties terug te eisen. Indien er geen reparatieovereenkomst wordt afgesloten, heeft de orderplaatsende partij het recht om een reeds betaald bedrag terugbetaald te krijgen. De contractuele partner is OM Digitaal Solutions. OM Digitaal Solutions levert geen diensten aan minderjarigen waarvoor betaald moet worden.

Talen die beschikbaar zijn voor het afsluiten van de overeenkomst zijn: [Frans en Nederlands] OM Digitaal Solutions zal de tekst van de order niet bewaren na het sluiten van de overeenkomst en zal deze niet toegankelijk maken voor de orderplaatsende partij.

 

Deel 3 Herroepingsrecht

In geval van een reparatie buiten de garantie (order onderhevig aan een servicevergoeding), hebben consumenten een wettelijk recht op herroeping onder de volgende voorwaarde. Een consument is elke natuurlijke persoon met wie een rechtshandeling voornamelijk wordt overeengekomen voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan diens commerciële of zelfstandige bedrijfsactiviteiten:

INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

Recht op herroeping

U heeft het recht om zich binnen 14 dagen terug te trekken uit deze overeenkomst zonder een reden op te geven.

De herroepingsperiode verloopt na 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren OM Digitaal Solutions GmbH , Willy-Brandt-Strasse 23, 20457 Hamburg, Germany, e-mailadres: camera.Reparatie.eu@om-digitalsolutions.com over uw besluit om zich uit deze overeenkomst terug te trekken door een ondubbelzinnige verklaring (zoals een korte verzonden per post of e‑mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar het is niet verplicht.

Om aan de uiterste datum voor herroeping te voldoen, is het voor u voldoende om uw bericht over uw uitoefening van het recht op herroeping te verzenden voordat de herroepingsperiode is verlopen.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich uit deze overeenkomst terugtrekt, zullen wij alle van u ontvangen betalingen aan u terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere levering dan de minst dure standaardlevering die wordt aangeboden door ons), onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren via dezelfde betaalmethode als u gebruikte voor de eerste transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders overeengekomen bent; in ieder geval zult u geen kosten oplopen als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Als u verzocht om de uitvoering van de diensten tijdens de herroepingsperiode te beginnen, betaalt u ons een bedrag dat in verhouding staat tot wat er is verstrekt tot het moment dat u ons uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebt doorgegeven, in vergelijking met de volledige dekking van de overeenkomst.

EINDE VAN INSTRUCTIES BIJ HERROEPING

 

Deel 4 Reparaties

OM Digitaal Solutions zal redelijke zorg en kunde toepassen bij het uitvoeren van reparaties. Indien het apparaat niet kan worden gerepareerd met commercieel redelijke inspanningen, zal OM Digitaal Solutions de orderplaatsende partij daarover informeren ("Bericht Reparatie Niet Mogelijk") en het apparaat terugsturen naar de orderplaatsende partij.

De verwachte periode voor het doorlopen van de hele procedure is 10 werkdagen. Deze periode begint met het overhandigen van het apparaat aan de transporteur en eindigt met de retourzending van het apparaat naar de orderplaatsende partij.

Om het apparaat door OM Digitaal Solutions te laten repareren, moet de orderplaatsende partij de verzendinstructies volgen en het verzendetiket gebruiken dat door OM Digitaal Solutions beschikbaar is gesteld. In een dergelijk geval gaat het risico over op OM Digitaal Solutions zodra het apparaat aan de transporteur is overhandigd.

Na voltooiing van de reparatie zal OM Digitaal Solutions het apparaat terugsturen naar de orderplaatsende partij op het adres dat is opgegeven in de reparatieorder.

 

Deel 5 Vervangend apparaat

Afhankelijk van de beschikbaarheid kan OM Digitaal Solutions naar eigen goeddunken aan de orderplaatsende partij een vervangend apparaat aanbieden voor de duur van de reparatie ("Leentermijn").

De leentermijn gaat in op de dag van ontvangst van het vervangende apparaat en eindigt op de dag van ontvangst van het gerepareerde apparaat, of van het Bericht Reparatie Niet Mogelijk. Het terugzenden van het vervangende apparaat wordt uitgevoerd door BE Bpack Easy Retour. Kort voor het einde van de Leentermijn zal OM Digitaal Solutions contact opnemen met de orderplaatsende partij om overeenstemming te bereiken over de datum en locatie van de ophaalservice. De orderplaatsende partij ontvangt dan verzendinstructies en een retouretiket dat op het retourvak moet worden geplaatst.

Het vervangende apparaat blijft eigendom van OM Digitaal Solutions. De orderplaatsende partij zal het met inachtneming van de gebruiksaanwijzing behandelen. De orderplaatsende partij is verantwoordelijk voor schade, veranderingen aan of verslechtering van het vervangende apparaat, tenzij dergelijke schade, veranderingen of verslechteringen zijn veroorzaakt door een gebruik in overeenstemming met deze voorwaarden en de gebruiksaanwijzing. OM Digitaal Solutions is alleen verantwoordelijk voor opzettelijke en grove nalatigheid.

Als de orderplaatsende partij zijn reparatieorder herroept, moet het vervangende apparaat onverwijld naar OM Digitaal Solutions worden teruggestuurd door het opvolgen van de bovenstaande procedures.

 

Deel 6 Prijzen

De prijs van een reparatie buiten de garantie zoals vermeld op de website is inclusief de belasting op de toegevoegde waarde en de standaard verzendkosten. De kosten voor premium verzendservices worden afzonderlijk vermeld (indien van toepassing). Alle prijzen zijn exclusieve kosten voor bank- en creditcards die door de aanbieder van de betalingsdienst in rekening worden gebracht bij de orderplaatsende partij.

 

Deel 7 Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen zijn verschuldigd na afsluiting van de overeenkomst. OM Digitaal Solutions behoudt zich het recht voor om zijn vordering op de orderplaatsende partij, inclusief alle bijbehorende rechten, over te dragen aan derden. Over het algemeen bieden wij de hieronder beschreven betalingsopties aan, maar afhankelijk van het resultaat van een uitgevoerde kredietcontrole behouden wij ons het recht voor om u alleen bepaalde betaalmethoden voor uw order aan te bieden.

1. Betalingen via PayPal

Wanneer u PayPal gebruikt als betaalmethode, betaalt u rechtstreeks via uw PayPal-rekening of via automatische incasso. Zodra u uw bestelling heeft geplaatst, wordt u doorverwezen naar PayPal, waar u het bedrag van de bestelling zult overmaken. Zodra ons PayPal-account op de hoogte is gebracht van uw betalingsautorisatie, wordt de verzending uitgevoerd volgens de betreffende levertijd.

2. Methoden voor betalingen via Adyen:

Bij gebruik van een betaalmethode die door ons wordt aangeboden via onze betalingsdienstaanbieder Adyen (Adyen N.V.), kunnen de betalingsgegevens worden verzameld door Adyen. Het gebruik van een betaalmethode van Adyen vormt geen contract tussen Adyen en de orderplaatsende partij. De vorderingen van OM Digitaal Solutions jegens de koper zullen worden overgedragen aan Adyen en de orderplaatsende partij heeft het recht om betalingen aan Adyen te doen met een schuldontlastende werking.

Betaling met een creditcard: Wanneer u met een creditcard (Visa of Mastercard) betaalt, wordt u doorverwezen naar onze betalingsdienstverlener Adyen. Daar betaalt u rechtstreeks door uw creditcardgegevens in te voeren. Nadat uw bestelling is verzonden en u uw creditcardgegevens heeft ingevoerd, wordt uw creditcard direct gedebiteerd.

3. Betalingen via Klarna:

In samenwerking met Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende extra betaalopties.

Sofort: Na plaatsing van uw bestelling wordt u doorverwezen naar de website van online provider Klarna. Om het factuurbedrag te betalen met Sofort, moet u een online bankrekening hebben met behulp van PIN/TAN die is geactiveerd voor deelname aan Sofort. U moet zichzelf dienovereenkomstig authenticeren en de betalingsopdracht bij ons bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk uitgevoerd en het bedrag wordt van uw rekening afgeschreven.

 

Deel 8 Compensatie

Voor het geval dat de orderplaatsende partij geen consument is, heeft hij alleen het recht om compensatie aan te vragen als de tegenvordering op juridisch bindende wijze is vastgesteld, of niet wordt betwist door OM Digitaal Solutions.

 

Deel 9 Aanvaarding van reparatie en garantie

De reparatie wordt geacht te zijn aanvaard als de orderplaatsende partij het gerepareerde apparaat niet binnen 7 dagen na ontvangst heeft geweigerd door ten minste één defect te vermelden dat niet onbeduidend is en dat daadwerkelijk bestaat (of - vanuit objectief perspectief - lijkt te bestaan). Elke weigering van aanvaarding wordt voorzien van een uitleg doorgegeven aan camera.Reparatie.eu@om-digitalsolutions.com.

Als de orderplaatsende partij een consument is, gelden de wettelijke garantierechten voor alle reparaties. Indien de orderplaatsende partij een commerciële of zakelijke entiteit is, is de garantieperiode één jaar of de wettelijke garantieperiode, afhankelijk van wat eerder verloopt. De garantieperiode gaat in beide gevallen in vanaf het moment dat de reparatieservice is geaccepteerd of geacht wordt te zijn geaccepteerd.

Overdracht van garantieclaims door de orderplaatsende partij is uitgesloten.

 

Deel 10 Aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is OM Digitaal Solutions alleen in geval van opzettelijke of grove nalatigheid aansprakelijk voor de betaling van een schadevergoeding, ongeacht de rechtsgrond daarvan. In geval van eenvoudige nalatigheid, is OM Digitaal Solutions alleen aansprakelijk voor schade op basis van de schending van een materiële contractuele verplichting (verplichting waardoor de juiste uitvoering van de overeenkomst primair mogelijk wordt en op de naleving waarvan de orderplaatsende partij volkomen moet vertrouwen); in dit geval is de aansprakelijkheid echter binnen de kaders die door de toepasselijke wetgeving worden aanvaard, beperkt tot de voorzienbare, doorgaans voorkomende schade.

Als de orderplaatsende partij gegevens verliest wegens eenvoudige nalatigheid door OM Digitaal Solutions en het terugkrijgen van de gegevens niet mogelijk is of aanzienlijk wordt belemmerd vanwege gebrek aan of ontoereikendheid van de Ga terug-up van gegevens bij de orderplaatsende partij, zal de hoogte van de aansprakelijkheid van OM Digitaal Solutions beperkt zijn tot de schade die zou hebben plaatsgevonden met een juiste Ga terug-up van gegevens.

De voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn in dezelfde mate van toepassing ten gunste van de uitvoerende organen, wettelijke vertegenwoordigers en werknemers van OM Digitaal Solutions, en andere medewerkers.

De beperkingen bepaald in de voorgaande alinea's zijn niet van toepassing indien OM Digitaal Solutions frauduleus een defect heeft verborgen of een expliciete vrijwillige garantie heeft gegeven voor de eigenschappen van het artikel. Hetzelfde geldt voor schade als gevolg van letsel dat een aantasting vormt van leven, lichaam en gezondheid, en voor een aansprakelijkheid onder de Duitse productaansprakelijkheidswet of een dwingende productaansprakelijkheidswet die van toepassing is

 

Deel 11 Toepasselijke wetgeving en geschillenbeslechting

Deze Reparatievoorwaarden zijn onderworpen aan de Duitse wetgeving. Indien de orderplaatsende partij een consument is, blijven verplichte wettelijke bepalingen van het land van de gebruikelijke verblijfplaats van de orderplaatsende partij onaangetast. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen onder of in verband met deze overeenkomst is dat van Hamburg. Indien de orderplaatsende partij een consument is, mag OM Digitaal Solutions alleen een orderplaatsende partij voor het gerecht dagen bij de bevoegde rechtbank van het land van de gebruikelijke verblijfplaats van de orderplaatsende partij, en (ii) kan de orderplaatsende partij OM Digitaal Solutions aanklagen in Hamburg, of bij de bevoegde rechtbank van het land van de gebruikelijke verblijfplaats van de orderplaatsende partij.

Krachtens Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform opgesteld voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen, dat toegankelijk is via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn noch bereid noch verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitrage-instantie voor consumenten.

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze klachtenafdeling via e‑mail camera.Reparatie.eu@om-digitalsolutions.com.

 

Deel 12 Modelformulier herroeping

Aan OM Digitaal Solutions GmbH , Willy-Brandt-Strasse 23, 20457 Hamburg, Duitsland, e-mailadres: camera.Reparatie.eu@om-digitalsolutions.com:

Ik/wij (1) verklaar/verklaren hierbij dat ik/wij (1) mijn/onze (1) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (1)/voor het verstrekken van de volgende dienst (1) herroepen,

Bestelling geplaatst op (1)/ontvangen op (1),

Naam consument(en),

Adres consument(en),

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingevuld),

 

(1) Verwijderen indien nodig.