Promotievoorwaarden 'ZOMERBONUS

 

1. Informatie en instructies over hoe deel te nemen aan deze promotie en de bonus te claimen maken deel uit van deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Door deel te nemen aan deze promotie en een bonus te claimen, aanvaardt de consument deze ALGEMENE VOORWAARDEN en gaat hij ermee akkoord contractueel gebonden te zijn. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met een andere anders aanbieding, tenzij anders aangegeven.

 

2. De Organisator is OM Digitaal Solutions Australia Pty Ltd, ABN 87 644 709 580 of 304, 11 Solent Circuit, Norwest NSW 2153 Australië (de "Organisator").

 

3. Claims zijn open uitsluitend voor inwoners van Australië en NIEUW Zeeland. Werknemers (en hun naaste familie) van de Organisator; Dealers, Retailers en hun gerelateerde entiteiten komen niet in aanmerking voor deelname en/of claimen. Onder directe familie wordt verstaan: echtgeno(o)t(e), ex-echtgeno(o)t(e), feitelijke echtgeno(o)t(e), kind of stiefkind (natuurlijk of door adoptie), ouder, stiefouder, grootouder, stiefgrootouder, oom, tante, nicht, neef, broer, zus, stiefbroer, stiefzus of volle neef. Gerelateerde entiteiten hebben de betekenis die aan die term wordt gegeven door de Corporations Act 2001 (Cth).

 

4. Inschrijvingen zijn beperkt tot vier (4) per persoon en/of huishouden.

 

5. De Actieperiode loopt van 00:01 (AEDT) op 1 december 2022 tot 23:59 (AEDT) op 31 januari 2023. De Organisator accepteert claims voor bonusartikelen die door de Organisator zijn ontvangen op of vóór 26 februari 2023, op voorwaarde dat de betreffende Promotionele Producten zijn gekocht tijdens de Actieperiode. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Promotieperiode of de deadline voor het indienen van claims voor bonusartikelen naar eigen goeddunken te verlengen.  

 

6. Om in aanmerking te komen voor de toepasselijke 'ZOMERBONUS'-bonus, moet de consument tijdens de Promotieperiode maximaal vier (4) van de volgende producten, kits inbegrepen, kopen bij een erkende Australische of NIEUW -Zeelandse verkoper met een geregistreerd bedrijf (een bedrijf met een geldig Australisch of NIEUW -Zeelands geregistreerd bedrijfsnummer). Elke geldige claim ontvangt een voorafbetaalde Visa-kaart met de totale waarde van de claim. De totale waarde wordt berekend op basis van de waarden van de gekochte producten in de volgende tabellen:

 

 

Model Code

Camera Model

VISA-kaart Waarde AUD

VISA-kaart Waarde NZD

V207080BA000

E‑M1X Zwart Body Only

$1000

$1000

V210010BA000

OM‑1 Zwart Body Only

$200

$200

V207100BA000

E‑M1 Mark III Zwart Body Only

$500

$500

V207101BA000

E‑M1 Mark III Zwart 12‑40mm PRO Lenskit

$700

$700

V207102BA000

E‑M1 Mark III Zwart 12‑100mm PRO Lenskit

$700

$700

V207090BA000

E‑M5 Mark III Zwart Body Only

$200

$200

V207090SA000

E‑M5 Mark III Zilver Body Only

$200

$200

V207091BA000

E‑M5 Mark III Zwart 14‑150mm Lenskit

$200

$200

V207091SA000

E‑M5 Mark III Zilver 14‑150mm Lenskit

$200

$200

V207092BA000

E‑M5 Mark III Zwart 12‑45mm PRO Lenskit

$400

$400

V207092SA000

E‑M5 Mark III Zilver 12‑45mm PRO Lenskit

$400

$400

V207130BA000

E‑M10 Mark IV Zwart Body Only

$100

$100

V207130SA000

E‑M10 Mark IV Zilver Body Only

$100

$100

V207132BA000

E‑M10 Mark IV Zwart 14‑42mm EZ Lenskit

$100

$100

V207132SA000

E‑M10 Mark IV Zilver 14‑42mm EZ Lenskit

$100

$100

V207133BA000

E‑M10 Mark IV Zwart 14‑150mm Lenskit

$100

$100

V207133SA000

E‑M10 Mark IV Zwart 14‑150mm Lenskit

$100

$100

 

  

Model Code

Lens Model

VISA-kaart Waarde AUD

VISA-kaart Waarde NZD

V313020BW000

M.ZUIKO Digitaal ED 7‑14mm F2.8 PRO

$200

$200

V312030BW000

M.ZUIKO Digitaal ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

$200

$200

V314060BG000

M.ZUIKO Digitaal ED 12‑40mm F2.8 PRO

$200

$200

V335030BW000

M.ZUIKO Digitaal ED 12‑40mm F2.8 PRO II

$200

$200

V314090BA000

M.ZUIKO Digitaal ED 12‑45mm F4.0 PRO

$200

$200

V335050BW000

M.ZUIKO Digitaal ED 20mm F1.4 PRO

$200

$200

V314080BW000

M.ZUIKO Digitaal ED 12‑100mm F4.0 IS PRO

$200

$200

V313030BW000

M.ZUIKO Digitaal ED 8-25mm F4.0 PRO

$200

$200

V311100BW000

M.ZUIKO Digitaal ED 17mm F1.2 PRO

$200

$200

V311080BW000

M.ZUIKO Digitaal ED 25mm F1.2 PRO

$200

$200

V311090BW000

M.ZUIKO Digitaal ED 45mm F1.2 PRO

$200

$200

V315050BG000

M.ZUIKO Digitaal ED 40‑150mm F2.8 PRO

$200

$200

V335040BW000

M.ZUIKO Digitaal ED 40‑150mm F4.0 PRO

$200

$200

V311070BW000

M.ZUIKO Digitaal ED 300mm F4.0 IS PRO

$200

$200

 

 

 

7. Een erkende Australische of NIEUW Zeeuwse detailhandelaar wordt geacht een organisatie te zijn die aan de volgende criteria voldoet:

a. De organisatie heeft een geldig Australisch of NIEUW geregistreerd ondernemingsnummer.

b. De organisatie heeft operationele regelingen die aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

     I. Rechtstreekse activiteiten met OM Digitaal Solutions Australië of 

     II. Operaties met een van de erkende distributeurs van OM Digitaal Solutions Australië. In Australië; Multimedia Technology (MMT) www.mmt.com.au. In NIEUW Zeeland; Dove Electronics www.dove.co.nz.

c. Het verzendpunt van de organisatie is uitsluitend afkomstig van een Australische of NIEUW Zeeuwse Adres. Neem voor verificatie van de autorisatie van een organisatie contact op met OM Digitaal Solutions Australia op 1300 659 678 of via E‑mail op au-promotions@om-digitalsolutions.com.

 

8. Om aanspraak te maken op de 'ZOMERBONUS' promotie via inwisseling, moeten consumenten het officiële online inschrijfformulier invullen dat beschikbaar is op https://explore.omsystem.com/promotions door:  

a. Het indienen van de gevraagde gegevens, inclusief volledige naam, Telefoon nummer, E‑mail Adres en levering Adres;

b. Het unieke serienummer en het aankoopbonnummer voor het relevante gekochte product indienen;

c. Het uploaden van een leesbare, gescande kopie van de aankoopbon voor het betreffende Promotieproduct of het posten van een leesbare kopie van de aankoopbon naar "SUMMER BONUS Promotion", OM Digitaal Solutions, 304, 11 Solent Circuit, Norwest NSW 2153.

 

9. Bestandstypen die worden geaccepteerd voor de gescande kopie van de aankoopbon zijn jpg, jpeg, gif, png of pdf met een maximale grootte van 4 MB.

 

10. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment de geldigheid van claims te verifiëren (inclusief contact opnemen met de plaats van aankoop) en aanvragers te diskwalificeren (inclusief identiteit, leeftijd en woonplaats van de aanvragers) en elke aanvragers te diskwalificeren die een claim indient die niet in overeenstemming is met deze ALGEMENE VOORWAARDEN of die het claimproces verstoort. Als de Organisator op enig moment verzuimt zijn rechten af te dwingen, betekent dit niet dat hij afstand doet van deze rechten. 

 

11. Onvolledige, onleesbare, onleesbare of frauduleuze claims worden als ongeldig beschouwd. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor te late, verloren, onvolledige, onleesbare, onjuist ingediende, vertraagde, onleesbare, beschadigde of verkeerd verstuurde claims.

 

12. Deelnemers moeten een kopie van hun originele aankoopbewijs bewaren voor Alle promotionele producten die de 'ZOMERBONUS' promotieclaim rechtvaardigen als bewijs van aankoop. Het niet kunnen tonen van het aankoopbewijs voor Alle claims wanneer daarom wordt gevraagd, kan, naar het absolute oordeel van de Organisator, leiden tot ongeldigverklaring van Alle van de 'ZOMER BONUS' promotieclaims van een claimant en verbeuring van elk recht op een 'ZOMER BONUS' promotieclaim. Aankoopbon(nen) moeten duidelijk het Australische of NIEUW Zeeland geregistreerde bedrijf vermelden en dat de aankoop werd gedaan tijdens de Promotieperiode en voorafgaand aan de 'ZOMER BONUS' claim. 

 

13. Geclaimde beloningen worden binnen 8 weken verzonden voor Australische klanten en binnen 8 weken voor NIEUW -Zeelandse klanten vanaf de datum waarop de Organisator de betreffende claim heeft gevalideerd. De beloningen worden afgeleverd bij de voorkeursbezorging Adres die de Deelnemer op het online deelnameformulier heeft opgegeven. Postbussen kunnen niet worden gebruikt als afleveradres Adres.

14. De algemene voorwaarden voor de kaarten zijn te vinden op:

 

a. Australische inwoners: De bonus wordt uitgegeven in de vorm van een Visa prepaid geschenkkaart. Eventuele bijkomende kosten in verband met het inwisselen van de Visa prepaid cadeaukaart zijn niet inbegrepen. Ga voor volledige ALGEMENE VOORWAARDEN over het gebruik van de kaart, inclusief kosten en toeslagen, naar ichoosegift.mycardplace.com. Kaart uitgegeven door Heritage Bank Limited ABN 32087652024 AFSL 240984 Australische kredietlicentie 240984. Geld wordt uitgegeven in Australische dollars.

 

b. NIEUW Inwoners van Zeeland: De bonus wordt uitgegeven in de vorm van een Visa prepaid geschenkkaart. Eventuele bijkomende kosten in verband met het inwisselen van de Visa prepaid cadeaukaart zijn niet inbegrepen. Ga voor volledige ALGEMENE VOORWAARDEN over het gebruik van de kaart, inclusief kosten en toeslagen naar www.ichoosecard.co.nz. De kaart wordt uitgegeven door de Bank of NIEUW Zealand. Het geld wordt uitgegeven in NIEUW Zeeuwse dollars.

 

15. Als er een geschil is over de identiteit van een eiser, behoudt de Organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken de identiteit van de eiser vast te stellen. Identificatie die geschikt wordt geacht voor vaststelling is uitsluitend ter beoordeling van de Organisator.

 

16. De beslissing van de Organisator is definitief en er wordt niet over gecorrespondeerd. 

 

17. De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of deze ALGEMENE VOORWAARDEN in elke fase of op elk moment in te trekken, te annuleren of te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid jegens de deelnemer. De Organisator zal echter altijd proberen de gevolgen voor de deelnemers tot een minimum te beperken om onnodige teleurstelling te voorkomen.

 

18. Niets in deze ALGEMENE VOORWAARDEN beperkt, sluit uit of wijzigt de wettelijke consument garanties onder de Competition and consument Act 2010 (Cth), of enige anders geïmpliceerde garanties onder enige wetgeving in Australië & NIEUW Zeeland. Met uitzondering van enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten, sluit de Organisator (inclusief zijn functionarissen, Werknemers en agenten) Alle aansprakelijkheid uit (inclusief nalatigheid), voor enig persoonlijk letsel; of enig verlies of schade (inclusief verlies van kansen), direct, indirect, speciaal of gevolgschade, op enige wijze voortvloeiend uit de Actie, inclusief, maar niet beperkt tot, voortvloeiend uit het volgende: (a) technische problemen of apparatuurstoringen (al dan niet onder controle van de Organisator); (b) diefstal, onbevoegde toegang of storing door derden; (c) claims of aanbiedingen die te laat zijn ingediend, verloren zijn gegaan, zijn gewijzigd, beschadigd of verkeerd zijn verstuurd (al dan niet na ontvangst door de Organisator) als gevolg van een reden buiten de redelijke controle van de Organisator; (d) een variatie in de waarde van de aanbieding ten opzichte van de waarde vermeld in deze ALGEMENE VOORWAARDEN; of (e) deelname aan deze Actie of enig gebruik van een Geschenk.

 

19. De Organisator verzamelt persoonlijke informatie om de Promotie uit te voeren. Voor dit doel kan hij dergelijke informatie bekendmaken aan derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, leveranciers van aanbiedingen en, indien vereist, aan de regelgevende instanties van Australië & NIEUW Zeeland. De claim is afhankelijk van het verstrekken van deze informatie. Als de eiser het betreffende vakje op het claimformulier aankruist. In dat geval kan de Organisator, voor onbepaalde tijd tenzij anders geadviseerd, de informatie gebruiken voor promotie-, marketing- en publiciteitsdoeleinden, waaronder het versturen van elektronische berichten of het bellen van de deelnemer. Deelnemers moeten elk verzoek om toegang tot, bijwerking of correctie van informatie richten aan de Organisator. Alle claims worden eigendom van de Organisator.

 

20. De overeenkomst die van kracht wordt onder deze ALGEMENE VOORWAARDEN wordt beheerst door en moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende wetten in NIEUW South Wales. De eiser en de Organisator onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van die staat met betrekking tot Alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze ALGEMENE VOORWAARDEN en de uitvoering of het onderwerp van de Actie.