LETNÍ CASHBACK - UŠETŘETE AŽ 12500 Kč

Akce "Double The Rewards" 2022 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  

 1. Informace a pokyny, jak se zúčastnit této akce a získat bonus, jsou jejich součástí VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Účastí na této propagační akci a uplatněním bonusu spotřebitelé tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY a souhlasí s tím, že jimi budou smluvně vázáni. Tato nabídka neplatí ve spojení s žádnou jinou nabídkou, pokud není uvedeno jinak.
 2. Pořadatelem je OM Digital Solutions Australia Pty Ltd, ABN 87 644 709 580 of 304, 11 Solent Circuit, Norwest NSW 2153 Austrálie (dále jen "pořadatel").
 3. Nároky jsou Otevřít pouze pro obyvatele Austrálie a Nového Zélandu. Zaměstnanci (a jejich nejbližší rodinní příslušníci) pořadatele; Prodejci, Maloobchodníci a jejich spřízněné subjekty nejsou způsobilí k účasti a/nebo nárokování. Nejbližší rodinou se rozumí kterýkoli z těchto osob: manžel/manželka, bývalý manžel/manželka, de facto manžel/manželka, dítě nebo nevlastní dítě (ať už vlastní nebo osvojené), rodič, nevlastní rodič, prarodič, nevlastní prarodič, strýc, teta, neteř, synovec, bratr, sestra, nevlastní bratr, nevlastní sestra nebo 1. bratranec/sestřenice. Spřízněné subjekty mají význam, který tomuto pojmu dává zákon o korporacích z roku 2001 (Cth).
 4. Přihlášky jsou omezeny na dva (2) na jednotlivce a/nebo domácnost.
 5. Doba trvání propagační akce znamená od 15. července 2022 00:01 (AEST) do 31. srpna 2022 23:59. Pořadatel přijme nároky na bonusové položky, které pořadatel obdrží nejpozději do 18. září 2022 za předpokladu, že příslušné produkty zařazené do propagační akce byly zakoupeny během doby trvání propagační akce. Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit dobu trvání propagační akce nebo lhůtu pro uplatnění nároků na bonusové položky dle svého uvážení.
 6. Aby měli spotřebitelé nárok na příslušný bonus "DVOJNÁSOBEK ODMĚN", musí během doby trvání propagační akce zakoupit až čtyři (4) následující produkty od autorizovaného prodejce v Austrálii nebo na Novém Zélandu s registrovaným podnikem (podnik s platným obchodním číslem registrovaným v Austrálii nebo na Novém Zélandu) během doby trvání propagační akce:

 

Model Kód

Fotoaparát Model

V207100BA000

E‑M1 Značka III černý tělo

V207101BA000

E‑M1 Značka III černý 12‑40mm Sada objektivů PRO

V207102BA000

E‑M1 Značka III černý 12‑100mm Sada objektivů PRO

 

 

 1. Abyste měli nárok na nabídku dvojnásobné hodnoty karty VISA, je nutné zakoupit následující způsobilé objektivy s fotoaparátem nebo přibalené v sadě fotoaparátu.

 

Model Kód

Čočka Model

Model Kód

Čočka Model

V313020BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 7‑14mm F2.8 PRO

V311100BW000  

M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO

V312030BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Rybí oko PRO

V311080BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

V314060BG000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm F2.8 PRO

V311090BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

V335030BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm F2.8 PRO II

V315050BG000

M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F2.8 PRO

V314080BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm F4.0 IS PRO

V311070BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO

V335040BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0 PRO

V314090BA000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑45mm F4.0 PRO

V335050BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO

V313030BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO

 

 

 1. Za každou platnou reklamaci obdržíte předplacenou kartu VISA s celkovou hodnotou nároku. Celková hodnota se vypočítá na základě hodnot spojených s produkty zakoupenými v následující tabulce:

 

Model Kód

Fotoaparát Model

Hodnota karty VISA AUD

Hodnota karty VISA NZD

V207100BA000

E‑M1 Značka III černý tělo

$300

$300

 

 

 1. Zdvojnásobte hodnotu karty VISA až do výše 600 AUD / NZD na uplatnění, pokud je zakoupen způsobilý fotoaparát nebo způsobilý fotoaparát vybaven níže způsobilými objektivy. 

 

Model Kód

Čočka Model

V313020BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 7‑14mm F2.8 PRO 

V312030BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Rybí oko PRO

V314060BG000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm F2.8 PRO

V335030BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm F2.8 PRO II

V314090BA000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑45mm F4.0 PRO

V314080BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm F4.0 IS PRO

V311100BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO

V311080BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

V311090BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

V315050BG000

M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F2.8 PRO

V311070BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO

V335040BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0 PRO

V313030BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO

V335050BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO

 

 

 1. Za autorizovaného prodejce v Austrálii nebo na Novém Zélandu se považuje organizace, která splňuje následující kritéria: organizace je držitelem platného obchodního čísla registrovaného v Austrálii nebo na Novém Zélandu b. organizace má provozní ujednání, která splňují jednu z následujících podmínek: I. Přímá činnost s OM Digital Řešení Austrálie nebo II. Operace s jedním z OM Digital Solutions Australia autorizovaní distributoři. V Austrálii; Multimediální technologie (MMT) www.mmt.com.au. Na Novém Zélandu; Dove Electronics www.dove.co.nz. c. je odběrné místo organizace z Austrálie nebo Nového Zélandu Adresa Pro ověření oprávnění organizace prosím Kontakt Posvátná slabika Digital Solutions Australia na čísle 1300 659 678 nebo přes e‑mail AU-AKČNÍ NABÍDKY@om-digitalsolutions.com.
 2. Chtějí-li spotřebitelé uplatnit nárok na propagační akci "DVOJNÁSOBNÉ ODMĚNY" prostřednictvím uplatnění, musí vyplnit oficiální online vstupní formulář, který je k dispozici na adresehttps://Obchod.olympus.com.au/AKČNÍ NABÍDKY prostřednictvím: zaslání požadovaných údajů, včetně celého jména, Telefon číslo, e-mail Adresa a doručení Adresab. zasláním jedinečného sériového čísla a čísla dokladu o nákupu příslušného zakoupeného produktu; c. nahráním čitelné naskenované kopie dokladu o nákupu příslušného produktu zařazeného do propagační akce nebo zasláním čitelné kopie dokladu o nákupu na propagační akci "DOUBLE THE REWARDS", OM Digital Řešení, 304, 11 Solent Circuit, Norwest NSW 2153.
 3. Pro naskenovanou kopii dokladu o nákupu jsou přijímány typy souborů jpg, jpeg, gif, png nebo pdf o maximální velikosti 4 MB.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli ověřit platnost nároků (včetně kontaktování místa nákupu) a žadatelů (včetně totožnosti, věku a místa bydliště nárokující strany) a vyřadit z účasti všechny nárokující, kteří předloží nárok, který není v souladu s těmito VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY nebo kdo manipuluje s procesem reklamace. Pokud pořadatel v jakékoli fázi nevymáhá některá ze svých práv, neznamená to, že se těchto práv vzdává. 
 1. Neúplné, nerozluštitelné, nečitelné nebo podvodné nároky budou považovány za neplatné. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za opožděné, ztracené, neúplné, nerozluštitelné, nesprávně podané, opožděné, nečitelné, poškozené nebo nesprávně zaslané nároky.
 2. Žadatelé si musí jako doklad o nákupu uschovat kopii originálu účtenky (účtenek) pro všechny produkty zařazené do propagační akce, které opravňují k uplatnění nároku na propagační akci "DVOJNÁSOBNÉ ODMĚNY". Nepředložení dokladu o koupi pro všechny nároky, pokud o to požádáte, může mít dle výhradního uvážení pořadatele za následek zneplatnění VŠECH nároků žadatele na propagační akci "DVOJNÁSOBEK ODMĚN" a propadnutí jakéhokoli práva na nárok na propagační akci "DVOJNÁSOBEK ODMĚN". Na účtence musí být jasně uvedeno, že je firma registrovaná v Austrálii nebo na Novém Zélandu a že nákup byl proveden během doby trvání propagační akce a před "DVOJNÁSOBNOU ODMĚNOU"
 3. Nárokované odměny budou odeslány do 8 týdnů pro australské zákazníky a do 8 týdnů pro zákazníky z Nového Zélandu ode dne, kdy pořadatel potvrdí příslušný nárok. Odměny budou doručeny na preferované doručení Adresa nominován žalobcem v on-line přihlášce. Poštovní schránky nelze použít jako zásilku Adresa.
 4. Všeobecné obchodní podmínky pro držitele karet naleznete na adrese:
  1. Obyvatelé Austrálie: Bonus bude vydán ve formě předplacené dárkové karty Visa. Nejsou zahrnuty žádné vedlejší náklady spojené s uplatněním předplacené dárkové karty Visa. Za plnou VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O použití karty, včetně poplatků, navštivte mycardplace.com.  Karta vydaná společností Heritage Bank Limited ABN 32087652024 AFSL 240984 Australian Credit License 240984. Finanční prostředky budou vydávány v australských dolarech.
  2. Obyvatelé Nového Zélandu: Bonus bude vydán ve formě předplacené dárkové karty Visa. Nejsou zahrnuty žádné vedlejší náklady spojené s uplatněním předplacené dárkové karty Visa. Za plnou VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY o používání karty, včetně poplatků, navštivte ichoosecard.co.nz kartu vydanou Bank of New Zealand. Prostředky budou vydávány v novozélandských dolarech.
 5. V případě sporu ohledně totožnosti nárokující strany si pořadatel vyhrazuje právo dle vlastního uvážení určit totožnost nárokující strany. Identifikace, která je považována za vhodnou k určení, je na výhradním uvážení pořadatele.
 6. Rozhodnutí pořadatele je konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž stáhnout, zrušit nebo upravit, případně VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, v jakékoli fázi nebo kdykoli bez jakékoli odpovědnosti vůči žalobci, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na žalobce, aby se předešlo zbytečnému zklamání.
 8. Nic v těchto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY omezuje, vylučuje nebo mění zákonné zákazník záruk poskytovaných v rámci Hospodářská soutěž a zákazník Zákon z roku 2010 (Cth) nebo jakékoli jiné předpokládané záruky podle jakékoli legislativy v Austrálii a na Novém Zélandu. S výjimkou jakékoli odpovědnosti, kterou nelze vyloučit ze zákona, musí pořadatel (včetně jeho vedoucích pracovníků, Zaměstnanci a zástupci) vylučuje veškerou odpovědnost (včetně nedbalosti) za jakékoli zranění osob; nebo jakoukoli ztrátu nebo škodu (včetně ztráty příležitosti); ať už přímé, nepřímé, zvláštní nebo následné, vyplývající jakýmkoli způsobem z propagační akce, mimo jiné včetně případů, kdy vyplývají z následujících důvodů: (a) jakýchkoli technických potíží nebo poruch zařízení (ať už je pořadatel ovládá či nikoli); (b) jakoukoli krádeží, neoprávněným přístupem nebo zásahem třetí strany; (c) jakýkoli nárok nebo nabídku, která je opožděná, ztracená, pozměněná, poškozená nebo nesprávně směrovaná (ať už po jejich přijetí pořadatelem, či nikoli) z jakéhokoli důvodu mimo přiměřenou kontrolu pořadatele; d) jakoukoli odchylku v hodnotě nabídky od hodnoty uvedené v těchto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY; nebo (e) účastí na této propagační akci nebo jakýmkoli použitím dárku.
 9. Pořadatel shromažďuje osobní údaje za účelem realizace propagační akce a za tímto účelem může tyto informace sdělit třetím stranám, mimo jiné včetně dodavatelů nabídek, a v případě potřeby australským a novozélandským regulačním orgánům. Reklamace je podmíněna poskytnutím těchto informací. Pokud žadatel označí příslušné políčko na formuláři žádosti, může pořadatel po dobu neurčitou, pokud není uvedeno jinak, použít informace pro propagační, marketingové a propagační účely, včetně zasílání elektronických zpráv nebo telefonování soutěžícímu. Žadatelé by měli veškeré žádosti o přístup, aktualizaci nebo opravu informací směřovat na pořadatele. Veškeré nároky se stávají majetkem pořadatele.
 10. Dohoda, která vstoupí v platnost na základě těchto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY se řídí zákony platnými v Novém Jižním Walesu a musí být vykládány v souladu s nimi a nárokující strana a pořadatel se podřizují výhradní jurisdikci soudů daného státu ve vztahu ke všem záležitostem vyplývajícím z těchto nebo s nimi souvisejících VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKYa výkon nebo předmět propagační akce.