LETNÍ CASHBACK - UŠETŘETE AŽ 12500 Kč

Směrová konstrukce kompaktního zoom mikrofonu ME34 omezuje rušení z okolních zdrojů zvuku. To je užitečné pro nahrávání konkrétního hlasu nebo zvuku, který by jinak byl zastíněn nebo přehlušen jinými zdroji. Mikrofon ME34 může například pomoci zachytit hlavního řečníka na konferenci, aniž by bylo nutné nahrávat zvuky ostatních účastníků.

 

Technické specifikace

Protože na detailech záleží

Záruka

2 roky

Tech specs<