OM Digital Solutions’ reparationsbetingelser (DK)

Afsnit 1 Område

For aftaleforholdet mellem OM Digital Solutions GmbH,Willy-Brandt-Strasse 23, 20457 Hamburg, Germany (herefter kaldet “OM Digital Solutions”, “vi”, “os”) og ordregiver (den part, der afgiver en reparationsordre), gælder følgende reparationsbetingelser i den på tidspunktet for afgivelse af bestillingen gældende version. OM Digital Solutions anerkender ikke nogen afvigende betingelser fra ordregivers side, medmindre andet skriftligt er aftalt.

 

Afsnit 2 Aftalens indgåelse og sprog

Ordregiver kan indsende en ordre om reparation online på websiden "MyOMSystem", som er tilgængelig på https://my.omsystem.com/.

I begyndelsen af reparationsordreprocessen vil ordregiver blive bedt om at give visse oplysninger om den enhed, der skal repareres, samt fremlægge købsbevis for enheden, f.eks. ved en kopi af gyldigt garantibevis eller regning/faktura ("Købsbevis"). Baseret på oplysningerne vil ordregiver, inden aftalens indgåelse, blive informeret om hvorvidt reparationsordren er dækket af en Olympus eller OM Digital Solutions-garanti (i det følgende benævnt "inden for garantiperiode") eller om den er genstand for en serviceafgift (i det følgende benævnt som "uden for garanti").

Med hensyn til reparationer inden for en garantiperiode gælder betingelserne i den Europæiske Servicegaranti, og nærværende reparationsbetingelser gælder kun supplerende. Enhver accept af en reparationsordre inden for en garantiperiode, er underlagt OM Digital Solutions’ (manuelle) verifikation af ordregivers Købsbevis. Hvis Købsbeviset viser, at reparationsordren er uden for garanti, og såfremt vi kan reparere enheden, vil vi informere ordregiver og spørge, om der i stedet og mod serviceafgift, skal udføres en af ordregiver betalt reparation.

De angivne priser i reparationsordren udgør alene opfordring til ordregiver om at afgive bindende tilbud. Ordregiver afgiver et bindende tilbud om reparation så snart ordregiver trykker på knappen ’Submit for repair’ og særskilt har accepteret disse reparationsbetingelser. Indtil da kan ordregiver frit se, ændre eller slette ordren. Umiddelbart efter ordregiver har afgivet en reparationsordre, modtager ordregiver en bekræftelse på modtagelse af ordren samt detaljerne for ordren (foreløbig ordrebekræftelse). Denne ordrebekræftelse udgør ikke en accept af tilbuddet, men er alene en bekræftelse på, at vi har modtaget tilbuddet. Vi har først accepteret tilbuddet om at indgå en reparationsserviceaftale på det tidspunkt, hvor købsprisen helt eller delvist er blevet debiteret ordregiver. Når ordren accepteres, indgås aftalen, og ordregiver vil blive forsynet med [en kopi af aftalen til den e-mail-adresse, der er oplyst af ordregiver ved sit bindende tilbud om reparation]. Aftalepartneren er OM Digital Solutions.

Når der handles med OM Digital Solutions, indgås aftaler på: Dansk og vi indgår ikke/tilbyder ikke betalingspligtige aftaler til mindreårige. Ordregiver kan på anmodning få tilsendt en kopi af ordrebekræftelsen.

 

Afsnit 3 Fortrydelsesret

I tilfælde af reparation uden for garanti (ordre med forbehold for en serviceafgift) har forbrugere 14 dage til at fortryde aftalen. En forbruger er i retlig forstand den fysiske privatperson, der køber (eller modtager af en tjenesteydelse) uden for sit erhverv, og som handler eller indgår aftale med en erhvervsdrivende sælger, der handler som led i sit erhverv.

 

BELÆRING OM FORBRUGERES FORTRYDELSESRET

Fortrydelsesret

Som forbruger har du ret til at fortryde din ordre uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesretten udløber efter 14 dage efter aftalens indgåelse.

For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du underrette OM Digital Solutions GmbH , Willy-Brandt-Strasse 23, 20457 Hamburg, Germany, e-mailadresse: camera.repair.eu@om-digitalsolutions.com om din beslutning om at ophæve din aftale ved at sende os en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med post eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede formular til at udøve fortrydelsesretten, men det er ikke obligatorisk.

Du anses for at have overholdt fortrydelsesretsperioden, hvis vi modtager din underretning inden perioden for fortrydelse udløber.

 

Fortrydelsesrettens virkninger

Hvis du fortryder aftalen, refunderer vi alle betalinger der er modtaget fra dig, inklusive forsendelsesomkostninger (undtagen eventuelle omkostninger forbundet med, at du har valgt en forsendelsesmetode, som ikke er den standardlevering, vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi modtog din meddelelse vedrørende fortrydelse af aftalen. Refunderinger vil blive tilbageført til dig via den betalingsmetode, som du brugte i forbindelse med det oprindelige køb, medmindre vi udtrykkeligt har aftalt med dig, at anden refunderingsmetode er mulig. Vi opkræver ikke nogen gebyrer i forbindelse med refunderingen.

Såfremt reparationen efter anmodning er påbegyndt i fortrydelsesperioden, opkræver vi et rimeligt beløb proportionalt med det, der er blevet leveret indtil det tidspunkt, hvor fortrydelse af aftalen blev kommunikeret til os, i forhold til den fulde dækning af aftalen.

 

AFSLUTNING PÅ INFORMATION OM FORTRYDELSESRET

 

Afsnit 4 Reparationsservices

OM Digital Solutions udfører grundig og professionel reparationsservice. I tilfælde af, at enheden ikke kan repareres inden for kommercielt rimelige rammer, vil OM Digital Solutions informere ordregiver herom ("Meddelelse om uhensigtsmæssig reparation") og returnere enheden til ordregiver.

Den normale og forventede behandlingstid er 10 arbejdsdage. Behandlingstiden starter med at ordregiver overleverer enheden, der skal repareres, til transportøren, og slutter med tilbagelevering af enheden til ordregiver.

For at indsende den enhed, der skal repareres, skal ordregiver følge forsendelsesinstruktionerne og bruge den forsendelsesporto, der er blevet gjort tilgængelig af OM Digital Solutions. I sådanne tilfælde overgår risikoen til OM Digital Solutions, så snart enheden er overdraget til transportøren.

Når reparationen er udført, returnerer OM Digital Solutions enheden til ordregiver på den adresse, der er angivet i reparationsordren.

 

Afsnit 5 Midlertidig lån af enhed

Med forbehold for tilgængelighed og efter eget skøn, kan OM Digital Solutions tilbyde ordregiver at låne en midlertidig enhed under reparationsservicens varighed ("Låneenhed").

Udlånsperioden begynder på dagen for modtagelse af Låneenheden og slutter på dagen for modtagelse af den reparerede enhed eller ved Meddelelse om uhensigtsmæssig reparation. Returnering af Låneenheden udføres af DK Retur pakke. Kort før udløb af udlånstiden, kontakter OM Digital Solutions ordregiver og aftaler dato og sted for afhentning af Låneenheden. Ordregiver vil derefter modtage forsendelsesinstruktioner og en returemballage, som skal anvendes ved returnering.

Låneenheden er, og forbliver, OM Digital Solutions' ejendom. Ordregiver skal håndtere Låneenheden med omhu og i overensstemmelse med den tilhørende brugsanvisning. Ordregiver er ansvarlig for skader, ændringer eller forringelse af Låneenheden, medmindre sådanne skader, ændringer eller forringelser er forårsaget af en brug i overensstemmelse med disse reparationsbetingelser og brugsanvisningen. OM Digital Solutions er kun ansvarlig i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed.

Hvis ordregiver trækker sin reparationsordre tilbage, skal Låneenheden returneres til OM Digital Solutions uden unødig forsinkelse efter ovenstående fremgangsmåde.

 

Afsnit 6 Priser

Prisen på en reparationsservice uden for garanti, der angives på hjemmesiden, er inklusive alle afgifter, herunder moms og standardforsendelsesomkostninger. Omkostningerne til premium forsendelsesservice er angivet separat (hvis relevant). Priserne er eksklusive bank- og kortgebyrer, der opkræves af ordregivers betalingstjenesteudbyder.

 

Afsnit 7 Betalingsbetingelser

Samtlige betalinger forfalder til betaling straks ved aftalens indgåelse. OM Digital Solutions forbeholder sig retten til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjepart. Ordregiver kan betale sin ordre via de nedenfor beskrevne betalingsmuligheder, men OM Digital Solutions forbeholder sig ret til kun at tilbyde visse betalingsmetoder– afhængig af resultatet af OM Digital Solutions’ kreditvurdering af ordregiver.

 

1. Betaling via PayPal

Når du bruger PayPal som betalingsmetode, betaler du direkte via din PayPal-konto eller ved direkte debitering. Når du har placeret din ordre, bliver du videresendt til PayPal for at gennemføre betalingen Så snart OM Digital Solutions har modtaget betalingen på vores PayPal-konto, foretages forsendelsen af enheden i henhold til den respektive angivne leveringstid.

 

2. Adyen betaling:

Når du anvender en betalingsmåde, som vi tilbyder igennem Adyen (Adyen N.V.) vores udbyder for betalingsservice, kan dine betalingsdata blive indsamlet af Adyen. Ved anvendelsen af Adyen indgås der ikke nogen aftale mellem Adyen og ordregiver. De fordringer, som OM Digital Solutions har over for kunden, transporteres til Adyen, og kunden kan foretage betalinger til Adyen med frigørende virkning.

Betaling med kreditkort: Hvis du betaler med kreditkort (Visa og MasterCard), bliver du ledt videre til vores udbyder for betalingsservice Adyen. Her betaler du direkte ved at indtaste dine kreditkortoplysninger. Når du har afgivet din bestilling og indtastet dine kreditkortoplysninger, trækkes beløbet direkte på dit kreditkort.

 

3. Betaling via Klarna:

I samarbejde med Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi dig desuden følgende betalingsmuligheder.

Sofort: Når du har placeret din ordre, vil du blive omdirigeret til webstedet af onlineudbyderen Klarna. For at betale fakturabeløbet ved hjælp af Sofort, skal du have en online bankkonto, der bruger PIN / TAN, der er aktiveret til deltagelse i Sofort. Du skal autentificere dig selv i overensstemmelse hermed og bekræfte betalingsordren til os. Betalingstransaktionen udføres derefter straks, og din konto debiteres.

 

Afsnit 8 Modregning

Ordregiveren har kun ret til modregning, hvis modkravet er fastlagt på en juridisk bindende måde, eller det er ubestridt af OM Digital Solutions.

 

Afsnit 9 Accept af reparationsservice og garanti

Reparationsservices betragtes som accepterede, hvis ordregiver ikke har nægtet accept inden 7 dage efter modtagelse af den reparerede enhed ved at angive mindst en mangel, som ikke kun er ubetydelig og faktisk eksisterer (eller - fra en objektiv synsvinkel - ser ud til at eksistere). Ethvert afslag på accept skal meddeles sammen med en forklaring til camera.repair.eu@om-digitalsolutions.com.

Hvis ordregiver er en forbruger, gælder de lovpligtige garantirettigheder for alle reparationsservices.

I tilfælde af at ordregiver er en virksomhed, er garantiperioden det tidligste af i) 1 år eller ii) den lovbestemte garantiperiode. Garantiperioden begynder i begge tilfælde fra det øjeblik, reparationstjenesten er blevet accepteret eller anses for at være accepteret.

I den udstrækning det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er ordregivers overdragelse af garantikrav udelukket.

 

Afsnit 10 Hæftelse

OM Digital Solutions er kun forpligtet til at yde erstatning - uanset retsgrundlag - i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. Under alle tilfælde af simpel uagtsomhed hæfter OM Digital Solutions kun for skader, der er baseret på overtrædelse af en væsentlig forpligtelse i henhold til aftalen (forpligtelse, der er væsentlig for den korrekte opfyldelse af aftalen i første omgang, og den opfyldelse, som ordregiver normalt kan stole på); i dette tilfælde begrænses forpligtelsen til at yde erstatning til skader der typisk kan forventes.

Hvis ordregiver lider af et datatab på grund af OM Digital Solutions’ simple uagtsomhed og gendannelsen af dataene ikke er mulig eller er væsentligt hindret på grund af ordregivers manglende eller mangelfulde sikkerhedskopiering af data, skal OM Digital Solutions' forpligtelse til at yde erstatning begrænses til den skade, der ville være opstået, selv med korrekt data-sikkerhedskopi.

Ovennævnte undtagelser og ansvarsbegrænsninger gælder i samme omfang til fordel for OM Digital Solutions’ udøvende organer, juridiske repræsentanter, ansatte og andre stedfortrædende agenter.

De begrænsninger, der er nævnt ovenfor, gælder ikke, hvis OM Digital Solutions med svig har skjult en mangel eller har udtrykkeligt har påtaget sig en garanti for genstandens egenskaber. Det samme gælder skader, der skyldes skade på liv, krop og helbred samt et ansvar i henhold til den tyske produktansvarslov eller i enhver anden produktansvarslovgivning i det land, hvori forbrugeren er bosiddende.

Dette afsnit 10 gælder kun i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og begrænser ikke nogen obligatoriske rettigheder, der tildeles forbrugere i henhold til sådan lov.

 

Afsnit 11 Lovvalg og værneting

Disse reparationsbetingelser reguleres af tysk ret. På trods af anvendelsen af tysk ret er de ordregivende kunder, som er forbrugere, også dækket af de ufravigelige lovbestemmelser i det land, hvori forbrugeren er bosiddende. Anvendelsen af ufravigelige lovbestemmelser, der begrænser lovvalget og særligt anvendelsen af ufravigelig lovgivning i det land, hvori forbrugeren er bosiddende, berøres ikke deraf.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres ved retten i Hamborg som rette værneting. I tilfælde af at ordregiver er forbruger, kan i) OM Digital Solutions kun anlægge tvisten ved den kompetente domstol i det land, hvor forbrugeren er bosiddende, og ii) forbrugeren kan anlægge tvisten i Hamborg eller ved den kompetente domstol i det land, forbrugeren er bosiddende.

Forbrugeroplysninger i henhold til Forordning (EU) 524/2013: Med henblik på at kunne løse forbrugertvister uden involvering af domstolene har EU-Kommissionen oprettet en platform til online konfliktløsning (ODR). ODR-platformen kan tilgås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. OM Digital Solutions vil ikke deltage i nogen sager til løsning af tvister ved en myndighed til løsning af forbrugertvister og er ikke underlagt nogen forpligtelse til at gøre dette. BEMÆRK: Denne platform er IKKE egnet til almindelige kundeservice-spørgsmål (reklamationer, fortrydelse, mm). Såfremt du har almindelige kundeservice-spørgsmål, kan du henvende dig direkte til vores klageafdeling pr. e-mail camera.repair.eu@om-digitalsolutions.com for at få yderligere information.

 

Afsnit 12 Eksempel på standardfortrydelsesformular

Til:

OM Digital Solutions GmbH ,

Willy-Brandt-Strasse 23, 20457 Hamburg

E-mailadresse: camera.repair.eu@om-digitalsolutions.com

Jeg/vi giver herved meddelelse om, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores aftale om følgende:

Ordrenummer:

Bestilt/modtaget den:

Forbrugerens navn:

Forbrugerens adresse:

Forbrugerens e-mailadresse:

Dato:

Underskrift af forbrugeren hvis denne formular gives på papir