Almindelige handelsbetingelser for OM Digital Solutions onlineshop

§ 1 Gyldighedsområde

Følgende almindelige handelsbetingelser (i den på tidspunktet for angivelsen af bestillingen gældende version) gælder i forholdet mellem OM Digital Solutions GmbH Willy-Brandt-Strasse 23, 20457 Hamburg, Tyskland, virksomhedsregistreringsnummer HRA 163550, momsregistreringsnummer DE334687531 (herefter: ”OM Digital Solutions GmbH”, ”vi”, ”os”) og køberen. OM Digital Solutions anerkender ikke nogen afvigende betingelser fra købers side, medmindre OM Digital Solutions skriftligt har accepteret anvendelsen heraf.

Kontaktinformation:

E-mail: camera.support@om-digitalsolutions.com

§ 2 Indgåelse af aftale

Bestillinger kan kun afgives via OM Digital Solutions online webshop https://explore.omsystem.com.

Før ordren afgives, kan køber se og ændre bestillingens data til enhver tid. Køber afgiver et bindende tilbud om indgåelse af en aftale ved at klikke på knappen "Køb nu". Bestillingen kan dog kun gyldigt afgives, hvis køber sætter kryds i feltet for accept af disse almindelige handelsbetingelser. Køber har mulighed for at se og gemme disse handelsbetingelser i et reproducerbart format, før de gennemfører købsprocessen.

Vi bekræfter modtagelsen af en ordre fra køber ved at sende en e-mail, hvori vi bekræfter modtagelsen af ordren og oplister indholdet deraf (ordremodtagelse). Denne ordre modtagelse udgør ikke en ordrebekræftelse og ikke en accept af ordren/tilbuddet. Ordremodtagelsen har kun til hensigt at informere køberen om, at ordren er modtaget af os, og at vi tjekker, om produkterne i ordren kan leveres. Ordren (aftalen) er først endelig ved fremsendelse af en erklæring om accept af ordren fra OM Digital Solutions, som vil blive sendt i en separat e-mail (ordrebekræftelse) senest ved afsendelse af produkterne.

Vi er først bundet af din bestilling, når vi har sendt en ordrebekræftelse til dig. Indtil da har vi mulighed for at afvise din bestilling i tilfælde af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende omstændigheder.

I ordrebekræftelsen vil indholdet af aftalen (bestående af ordren, handelsbetingelserne og ordremodtagelsen) blive sendt fra os til køber på et varigt medie (e-mail eller papir). Når enten PayPal eller kreditkort bruges, erklærer OM Digital Solutions accept af kundens tilbud i det øjeblik, der trykkes på knappen, der fuldender bestillingsprocessen.

Bemærk venligst, at vores OM Digital Solutions online store er forbeholdt private kunder. Hvis du er en virksomhed, skal du være opmærksom på, at vi ikke udsteder momsfakturaer til vores kunder, når de køber via vores Online B2C-butik, og at du som virksomhed derfor ikke kan få tilbagebetalt moms.

Bemærk venligst, at vi kun sælger produkter i mængder, der svarer til det typiske behov i en gennemsnitlig husstand. Dette gælder både for antallet af bestilte produkter i en enkelt ordre og ved bestilling af flere ordrer for samme produkt, hvor den enkelte ordre udgør en mængde, der er typisk for en almindelig husstand.

Aftalens indhold vil ikke blive gemt af os så den kan udleveres til køber, når aftaleprocessen er færdiggjort. Aftalepartneren er OM Digital Solutions. OM Digital Solutions tilbyder ikke produkter til salg til mindreårige. Selv vores produkter til børn kan kun købes af voksne. Hvis det umiddelbart efter indgåelse af denne kontrakt bliver kendt, at ordren overstiger normale husstandsmængder, forbeholder OM Digital Solutions sig ret til at fortryde kontrakten helt eller delvist inden for to uger. Kontrakten er indgået på dansk.

§ 3 Fortrydelsesret

Forbrugere har ret til at fortryde aftalen på nedenstående betingelser. En forbruger er en fysisk person, med hvem en juridisk transaktion er aftalt hovedsageligt med henblik på et formål, der ikke hører under denne persons erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed.

INFORMATION VEDRØRERENDE FORTRYDELSESRETTEN
Fortrydelsesretten

Du har ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage uden årsag. Fortrydelsesperioden udløber efter 14 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart efter dit valg, som ikke er en fragtmand, har modtaget den sidste vare fysisk.

For at udnytte din fortrydelsesret, skal du underrette os, OM Digital Solutions GmbH, Willy-Brandt-Strasse 23, 20457 Hamburg, Tyskland,  e-mail camera.support@om-digitalsolutions.com, telefonnummer: +351 239 910 250, om din beslutning om at udnytte fortrydelsesretten ved en utvetydig erklæring. Du kan benytte den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette, men det er ikke obligatorisk.

For at opfylde fristen for fortrydelsesretten er det tilstrækkeligt, at du har sendt din meddelelse herom inden perioden for fortrydelsesretten er udløbet.

Virkninger ved anvendelsen af fortrydelsesretten

Hvis du gør brug af fortrydelsesretten, skal vi tilbagebetale dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der skyldes dit valg af en anden leveringsform end den billigste type standardlevering, som vi tilbyder). Du skal returnere produktet til os uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end 14 dage fra den dag, hvor vi blev informeret om din beslutning om at fortryde købet. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage, inden fristen på 14 dage er udløbet.

Vi vil benytte samme betalingsmetode ved tilbagebetalingen, som du har benyttet ved betalingen af produkterne, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder vil du ikke pådrage dig nogen gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.

Du skal selv bære de direkte omkostninger ved returneringen af varerne.

Du er kun ansvarlig for varernes eventuelle værdiforringelse som følge af anden håndtering end den, der er nødvendig for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis der er tale om:

  • forseglede produkter, som af sundhedsmæssige eller hygiejniske grunde ikke er egnede til returnering, hvis forseglingen brydes efter levering.
  • forseglede lyd- eller videooptagelser eller forseglet computersoftware, hvis disse produkters forsegling brydes, efter at du har modtaget dem.
AFSLUTNING PÅ INFORMATION OM FORTRYDELSESRET

 

Fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, så udfyld venligst denne formular og send den tilbage til os).

  • Til: OM Digital Solutions GmbH, E-mail camera.support@om-digitalsolutions.com
  • Jeg/Vi (*) giver hermed underrettelse om at jeg/vi ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten vedrørende min/vores salgskontrakt for de følgende produkter (*)/levering af følgende tjenesteydelser(*)
  • Bestilt d. (*)/modtaget d. (*)
  • Forbrugerens navn (*)
  • Forbrugerens adresse (*)
  • Forbrugerens underskrift (kun såfremt formularen er udfyldt på papir)
  • Dato

(*) slettes efter behov

§ 4 Priser

Den produktpris, der angives på hjemmesiden, gælder inklusive moms, men eksklusive forsendelsesomkostninger, bank- og kreditkortgebyrer (medmindre andet er angivet).

Den pris, der er angivet i ordrebekræftelsen, er den endelige pris og inkluderer alle skatter og afgifter (inkl. moms). Denne pris inkluderer prisen på produktet samt alle forsendelses- og leveringsomkostninger, bankgebyrer eller gebyrer, der opkræves inden betaling med kreditkort.

§ 5 Levering

Der foretages kun levering i Danmark.

Hvis der ikke er angivet nogen leveringstid, eller ingen afvigende leveringstid er angivet for de pågældende varer i vores online webshop, er leveringstiden 14 dage. De af os angivne leveringstider beregnes fra tidspunktet for aftalens indgåelse, forudsat at købsprisen er betalt på forhånd (undtagen ved køb på faktura).

Hvis det valgte produkt ikke er tilgængeligt på det tidspunkt, hvor en ordre afgives, skal OM Digital Solutions straks informere køberen herom i ordremodtagelsen. Hvis produktet permanent ikke er tilgængeligt, afstår vi fra at sende en ordrebekræftelse. I dette tilfælde er der ikke indgået en aftale.

Hvis det valgte produkt, kun er midlertidigt utilgængeligt, informerer vi også straks køberen herom i ordremodtagelsen.

§ 6 Betalingsbetingelser

Samtlige betalinger forfalder til betaling straks ved aftalens indgåelse. OM Digital Solutions forbeholder sig ret til at overdrage sin fordring mod køber, inklusive samtlige dertil hørende rettigheder, til tredjepart. Vi tilbyder principielt nedenfor beskrevne betalingsmuligheder, men forbeholder os dog ret til kun at tilbyde dig visse betalingsmetoder for din bestilling - afhængig af resultatet af vores vurdering af kreditværdigheden.

1. Betaling med PayPal:

Når du betaler med PayPal, betaler du direkte via din PayPal-konto eller via direkte debitering. Når du har afgivet din bestilling, bliver du omdirigeret til PayPal, hvor du frigiver betalingen med et beløb svarende til ordreværdien. Så snart vores PayPal-konto er blevet informeret om din godkendelse af betalingen, vil forsendelsen finde sted i henhold til den respektive angivne leveringstid.

2. Adyen betaling:

Når du anvender en betalingsmåde, som vi tilbyder igennem Adyen, vores udbyder for betalingsservice, kan dine betalingsdata blive indsamlet af Adyen. Ved anvendelsen af Adyen indgås der ikke nogen aftale mellem Adyen og kunden. De fordringer, som OM Digital Solutions har over for køberen, transporteres til Adyen, og kunden kan foretage betalinger til Adyen med frigørende virkning.

Betaling med kreditkort: Hvis du betaler med kreditkort (Visa og MasterCard), bliver du ledt videre til vores udbyder for betalingsservice Adyen. Her betaler du direkte ved at indtaste dine kreditkortoplysninger. Når du har afgivet din bestilling og indtastet dine kreditkortoplysninger, trækkes beløbet direkte på dit kreditkort.

3. Betaling via Klarna:

I samarbejde med Klarna AB (publ), Sveavägen 46, S-111 34 Stokholm, Sverige, tilbyder vi dig desuden følgende betalingsmuligheder.

Køb på faktura: Det er kun forbrugere, der kan betale på faktura via Klarna, betalingen skal ske til Klarna. Ved køb på faktura via Klarna modtager du først dine varer og har derefter en betalingsfrist på 14 dage. Under selve bestillingen får du nærmere oplysninger om køb på faktura via Klarna. Brug af denne betalingsmåde forudsætter en positiv vurdering af din kreditværdighed.

Køb på afbetaling: Det er kun forbrugere, der kan betale på afbetaling via Klarna, og betalingen skal ske til Klarna. Med Klarnas finansieringsservice kan du betale dit køb i månedlige rater på mindst 1/24 af det samlede beløb hhv. på de vilkår, der anføres under bestillingen. Brug af denne betalingsmåde forudsætter en positiv vurdering af din kreditværdighed.

Sofort: Når du har afgivet din bestilling, bliver du omdirigeret til webstedet for onlineudbyderen Klarna. For at kunne betale fakturabeløbet via Sofort skal du have en online-bankkonto med PIN/TAN-procedure, der er aktiveret til deltagelse i Sofort, identificere dig i overensstemmelse hermed og bekræfte betalingsinstruktionen over for os. Betalingstransaktionen vil blive gennemført umiddelbart derefter, og din konto vil blive debiteret.

§ 7 Modregning

Køber har kun ret til modregning, hvis modkravet er bekræftet af retten, eller det er ubestridt. Modregning kan dog også foretages i OM Digital Solutions’ krav, hvis køber gør reklamationer eller modkrav gældende i forbindelse med den samme købsaftale.

Køber har kun ret til at udøve en tilbageholdelsesret i det omfang, modkravet er baseret på det samme aftaleforhold.

§ 8 Reklamationsret

Den lovbestemte reklamationsret i købeloven gælder for alle varer, der er købt i OM Digital Solutions onlineshop.

Enver yderligere kommerciel garanti, der ydes, skal være et supplement forbrugerens (gratis) lovbestemte reklamationsret i tilfælde af fejl og mangler. Nærmere oplysninger om omfanget af sådanne kommercielle garantier fremgår af de respektive garantibetingelser, som er vedlagt produkterne eller er tilgængelige på vores websted, og som stilles til rådighed for køberen pr. e-mail eller som en udskrift senest ved leveringen.

§ 9 Ansvarsbegrænsning

Uanset retsgrundlaget er OM Digital Solutions alene ansvarlig over for køberen i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed i overensstemmelse med lovgivning.

I tilfælde af simpel uagtsomhed er OM Digital Solutions kun ansvarlig for skader, der er baseret på brud på en væsentlig kontraktforpligtelse (forpligtelse, der først og fremmest muliggør en korrekt opfyldelse af kontrakten, og hvis overholdelse køberen normalt kan stole på); i dette tilfælde begrænses ansvaret dog til tingsskader, der er forudsigelige og typisk kan forventes.

I det omfang OM Digital Solutions' ansvar er udelukket eller begrænset, gælder denne ansvarsbegrænsning også for det personlige ansvar for OM Digital Solutions' ansatte, juridiske repræsentanter og agenter.

Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder dog ikke, hvis OM Digital Solutions svigagtigt har skjult en defekt eller har påtaget sig en udtrykkelig garanti for varens kvalitet. Det samme gælder for tab som følge af skade på liv, legeme og helbred samt for ansvar i henhold til produktansvarsloven.

§ 10 Information vedrørende batterier og elektronisk udstyr

Du kan finde oplysninger om returnering og bortskaffelse af batterier og elektroniske apparater på vores hjemmeside på https://explore.omsystem.com.

§ 11 Lovvalg og værneting

Dansk lov finder anvendelse, idet De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) og international privatret fraviges. Hvis køberen har afgivet ordren som forbruger og har sit sædvanlige opholdssted i et andet land på tidspunktet for sin bestilling, skal ufravigelige lovbestemmelser i dette land fortsat finde anvendelse og berøres ikke af lovvalget i sætning 1.

København er aftalt som værneting, hvis køber ikke er en forbruger.

§ 12 Klageadgang

Hvis der opstår et problem med din vare, eller hvis din vare er mangelfuld, skal du i første omgang kontakte vores kundeservice pr. e-mail (eshop.support@om-digitalsolutions.com).

Hvis du er utilfreds med vores håndtering af dit problem med en vare, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Avec le règlement (UE) n° 524/2013, la Commission européenne a créé une plateforme de règlement extrajudiciaire des litiges, qui peut être consultée à l'adresse suivante : https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External

Hvis du vil indgive en klage til Center for Klageløsning, skal du have sendt din klage til Os først. Det kan være en god ide, at du sender en skriftlig klage til Os, så du kan dokumentere, at du har klaget, hvis Center for Klageløsning beder om dokumentation.

Du kan også anvende Europa-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive klagen på Europa-Kommissionens online klageportal. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse camera.support@om-digitalsolutions.com