KESÄN CASHBACK-TARJOUKSET - SÄÄSTÄ JOPA 500 €

Elektronisten laitteiden hävittäminen

Tietoa akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä

 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja/tai akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on kerättävä ja hävitettävä erikseen.
 • Voit palauttaa sähkö- ja elektorniikkalaitteet ja/tai akut kotikuntasi jätteenhuollosta vastaavien tarjoamiin laitoksiin, jotka keräävät ja ottavat vastaan sähkö- ja elektorniikkalaitteita ja/tai vanhoja akkuja, jotta ne hävitetään oikein. Lisäksi sähkö- ja elektorniikkalaitteet ja/tai akut voidaan palauttaa maksutta myyntipisteeseen käytön jälkeen. Tarkista paikallisilta viranomaisiltasi, meiltä [s-posti: eshop.support@om-digitalsolutions.com] tai jälleenmyyjältäsi lähimmät keräyslaitokset ja pyydä lisätietoa kierrätyksestä, palautuksesta ja keräysjärjestelmistä/-pisteistä.
 • Huomaa, että loppukäyttäjänä sinulta saatetaan edellyttää lakisääteisesti käytettyjen akkujen palauttamista.
 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja/tai akut voivat sisältää aineita, jotka voivat olla haitaksi ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Erityistä varovaisuutta edellytetään, kun käsitellään litiumia sisältäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja/tai akkuja niihin liittyvien erityisriskien vuoksi. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja/tai akkujen erillisen keräyksen ja kierrätyksen tarkoitus on välttää negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
 • Vältä vanhojen akkujen synnyttämää jätettä mahdollisimman paljon esimerkiksi käyttämällä mieluummin pidempikestoisia tai ladattavia akkuja ja paristoja. Vältä julkisten paikkojen roskaamista äläkä jätä akkuja tai akkuja ja paristoja sisältäviä sähkö- ja elektronisia laitteita ulos lojumaan. Mieti, voitko käyttää akkua uudelleen sen poisheittämisen sijaan, esimerkiksi kunnostamalla tai korjaamalla akun.
 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin ja/tai akkuihin ja/tai niiden pakkauksiin kiinnitetty symboli roskakorista, jonka päällä on ruksi, ilmaisee näiden laitteiden pakollista hävittämistä erikseen.

 •  Akussa näkyvien merkintöjen merkitykset:
  • Pb = Akku sisältää yli 0,004 % lyijyä massaa kohti.
  • Cd = Akku sisältää yli 0,002 % kadmiumia massaa kohti
  • Hg = Akku sisältää yli 0,0005 % elohopeaa massaa kohti