Verwijdering van elektronische apparatuur

Informatie over de verwijdering van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

 • Elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid, maar moeten apart worden ingezameld en verwijderd.
 • Voor het inleveren van elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen kun je gebruik maken van de voorzieningen die de gemeentelijke instanties voor afvalverwerking hebben opgezet om een correcte verwijdering te waarborgen. Daarnaast kunnen elektrische en elektronische apparaten en/of batterijen na gebruik gratis worden ingeleverd bij het verkooppunt. Raadpleeg je gemeente, ons [e-mailadres: eshop.support@om-digitalsolutions.com] of je verkoper voor de dichtstbijzijnde voorzieningen en voor meer advies over recycling-, retour- en inzamelsystemen/-punten.
 • Houd er rekening mee dat je als eindgebruiker wettelijk verplicht kunt zijn gebruikte batterijen terug te sturen.
 • Elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van elektrische en elektronische apparatuur en/of lithiumhoudende batterijen wegens de bijzondere risico's die daaraan verbonden zijn. De gescheiden inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparatuur en/of oude batterijen en accu's is bedoeld om negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.
 • Vermijd zoveel mogelijk het ontstaan van afval van oude batterijen, bijvoorbeeld door te kiezen voor batterijen met een langere levensduur of voor oplaadbare batterijen. Laat geen batterijen of elektrische en elektronische apparatuur met batterijen rondslingeren om vervuiling van de openbare ruimte te voorkomen. Overweeg manieren om een batterij te hergebruiken in plaats van weg te gooien, bijvoorbeeld door de batterij te reviseren of te laten repareren.
 • Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op wielen dat op elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen en/of hun verpakking is aangebracht, wijst op de verplichting deze afzonderlijk te verwijderen.

 •  Aanduidingen op de batterij hebben de volgende betekenis:
  • Pb = Batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood.
  • Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
  • Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik