ZOMER CASHBACK - BESPAAR TOT 500 €

'Verdubbel de beloningen' 2022 promotie - ALGEMENE VOORWAARDEN

  

 1. Informatie en instructies over hoe deel te nemen aan deze promotie en de bonus te claimen maken deel uit van deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Door deel te nemen aan deze promotie en een bonus te claimen, accepteert de consument deze ALGEMENE VOORWAARDEN en gaat hij ermee akkoord er contractueel aan gebonden te zijn. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met een andere anders aanbieding, tenzij anders aangegeven.
 2. De Promotor is OM Digital Solutions Australia Pty Ltd, ABN 87 644 709 580 of 304, 11 Solent Circuit, Norwest NSW 2153 Australië (de "Promotor").
 3. Claims zijn open uitsluitend voor inwoners van Australië en NIEUW Zeeland. Werknemers (en hun naaste familie) van de Organisator; Dealers, Retailers en hun gerelateerde entiteiten komen niet in aanmerking voor deelname en/of claimen. Naaste familie betekent een van de volgende personen: echtgeno(o)t(e), ex-echtgeno(o)t(e), feitelijke echtgeno(o)t(e), kind of stiefkind (natuurlijk of door adoptie), ouder, stiefouder, grootouder, stiefgrootouder, oom, tante, nicht, neef, broer, zus, stiefbroer, stiefzus of volle neef. Gerelateerde entiteiten heeft de betekenis die aan die term wordt gegeven door de Corporations Act 2001 (Cth).
 4. Inschrijvingen zijn beperkt tot twee (2) per persoon en/of huishouden.
 5. De Actieperiode loopt van 00:01 (AEST) op 15 juli 2022 tot 23:59 op 31 augustus 2022. De Organisator accepteert claims voor bonusitems die door de Organisator zijn ontvangen op of vóór 18 september 2022, op voorwaarde dat de betreffende Promotionele producten zijn gekocht tijdens de Actieperiode. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Promotieperiode of de deadline voor het indienen van claims voor bonusartikelen naar eigen goeddunken te verlengen.
 6. Om in aanmerking te komen voor de toepasselijke 'DOUBLE THE REWARDS'-bonus, moeten consumenten tijdens de Promotieperiode maximaal vier (4) van de volgende producten kopen van een erkende Australische of NIEUW -Zeelandse winkelier met een geregistreerd bedrijf (een bedrijf met een geldig Australisch of NIEUW -Zeelands geregistreerd bedrijfsnummer):

 

Model Code

Camera Model

V207100BA000

E‑M1 Mark III Zwart Body Only

V207101BA000

E‑M1 Mark III Zwart 12‑40mm PRO Lenskit

V207102BA000

E‑M1 Mark III Zwart 12‑100mm PRO Lenskit

 

 

 1. Om in aanmerking te komen voor de aanbieding met dubbele VISA-kaartwaarde, moet een aankoop van de volgende in aanmerking komende lenzen worden gedaan met de camera of gebundeld in een camerakit.

 

Model Code

Lens Model

Model Code

Lens Model

V313020BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 7‑14mm F2.8 PRO

V311100BW000  

M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO

V312030BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

V311080BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

V314060BG000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm F2.8 PRO

V311090BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

V335030BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm F2.8 PRO II

V315050BG000

M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F2.8 PRO

V314080BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm F4.0 IS PRO

V311070BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO

V335040BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0 PRO

V314090BA000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑45mm F4.0 PRO

V335050BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO

V313030BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO

 

 

 1. Elke geldige claim ontvangt een vooruitbetaalde VISA-kaart met de totale waarde van de claim. De totale waarde wordt berekend op basis van de waarden van de gekochte producten in de volgende tabel:

 

Model Code

Camera Model

VISA-kaart Waarde AUD

VISA-kaart Waarde NZD

V207100BA000

E‑M1 Mark III Zwart Body Only

$300

$300

 

 

 1. Verdubbel de waarde van de VISA-kaart tot $600 AUD / NZD per inwisseling wanneer de in aanmerking komende camera is gekocht of de in aanmerking komende camera is uitgerust met de onderstaande in aanmerking komende lenzen. 

 

Model Code

Lens Model

V313020BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 7‑14mm F2.8 PRO 

V312030BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

V314060BG000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm F2.8 PRO

V335030BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm F2.8 PRO II

V314090BA000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑45mm F4.0 PRO

V314080BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm F4.0 IS PRO

V311100BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO

V311080BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

V311090BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

V315050BG000

M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F2.8 PRO

V311070BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO

V335040BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0 PRO

V313030BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO

V335050BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO

 

 

 1. Een geautoriseerde Australische of NIEUW Zealand retailer wordt geacht een organisatie te zijn die aan de volgende criteria voldoet: de organisatie heeft een geldig Australisch of NIEUW Zealand Registered business nummer b. de organisatie heeft bedrijfsregelingen die aan een van de volgende voorwaarden voldoen:I. Directe activiteiten met OM Digital Solutions Australië of II. Activiteiten met een van de erkende distributeurs van OM Digital Solutions Australië. In Australië; Multimedia Technology (MMT) www.mmt.com.au. In NIEUW Zeeland; Dove Electronics www.dove.co.nz. c. het verzendpunt van de organisatie is uitsluitend een Australische of NIEUW Zeelandse Adres .Voor verificatie van de autorisatie van een organisatie kunt u contact OM Digital Solutions Australië bellen op 1300 659 678 of via e‑mail AU-PROMOTIES@om-digitalsolutions.com.
 2. Om aanspraak te kunnen maken op de 'DOUBLE THE REWARDS'-promotie via inwisseling, moeten consumenten het officiële online deelnameformulier invullen dat beschikbaar is op https://shop.olympus.com.au/PROMOTIES door: de gevraagde gegevens in te sturen, inclusief volledige naam, Telefoon nummer, E‑mail Adres en levering Adres; b. een leesbare, gescande kopie van de aankoopbon van het betreffende promotionele product te uploaden of een leesbare kopie van de aankoopbon te sturen naar "DOUBLE THE REWARDS Promotion", OM Digital Solutions, 304, 11 Solent Circuit, Norwest NSW 2153.
 3. Bestandstypen die worden geaccepteerd voor de gescande kopie van de aankoopbon zijn jpg, jpeg, gif, png of pdf met een maximale grootte van 4 MB.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment de geldigheid van claims te verifiëren (inclusief contact opnemen met de plaats van aankoop) en aanvragers te diskwalificeren (inclusief identiteit, leeftijd en woonplaats van de aanvragers) en elke aanvragers te diskwalificeren die een claim indient die niet in overeenstemming is met deze ALGEMENE VOORWAARDEN of die het claimproces verstoort. Als de Organisator op enig moment verzuimt zijn rechten af te dwingen, betekent dit niet dat hij afstand doet van deze rechten. 
 1. Onvolledige, onleesbare, onleesbare of frauduleuze claims worden als ongeldig beschouwd. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor te late, verloren, onvolledige, onleesbare, onjuist ingediende, vertraagde, onleesbare, beschadigde of verkeerd verzonden claims.
 2. Deelnemers moeten een kopie van hun originele aankoopbewijs bewaren voor Alle promotionele producten die de 'DOUBLE THE REWARDS'-actieclaim rechtvaardigen, als bewijs van aankoop. Als het aankoopbewijs voor Alle claims niet kan worden overlegd wanneer daarom wordt gevraagd, kan dit, naar goeddunken van de Organisator, leiden tot ongeldigverklaring van Alle van de 'DOUBLE THE REWARDS'-promotieclaims van een eiser en verbeuring van elk recht op een 'DOUBLE THE REWARDS'-promotieclaim. Aankoopbon(nen) moeten duidelijk het Australische of NIEUW Zeeland geregistreerde bedrijf vermelden en dat de aankoop werd gedaan tijdens de Promotieperiode en voorafgaand aan de 'DOUBLE THE REWARDS' promotie.
 3. Geclaimde beloningen worden binnen 8 weken verzonden voor Australische klanten en binnen 8 weken voor NIEUW -Zeelandse klanten vanaf de datum waarop de Organisator de betreffende claim heeft gevalideerd. De beloningen worden afgeleverd bij de voorkeursbezorging Adres die de Deelnemer heeft opgegeven op het online deelnameformulier. Postbussen kunnen niet worden gebruikt als afleveradres Adres.
 4. De algemene voorwaarden voor de kaarten zijn te vinden op:
  1. Australische inwoners: De bonus wordt uitgegeven in de vorm van een Visa prepaid giftcard. Eventuele bijkomende kosten in verband met het inwisselen van de Visa prepaid cadeaukaart zijn niet inbegrepen. Ga voor volledige ALGEMENE VOORWAARDEN over het gebruik van de kaart, inclusief kosten en toeslagen, naar mycardplace.com. Kaart uitgegeven door Heritage Bank Limited ABN 32087652024 AFSL 240984 Australische kredietlicentie 240984. Geld wordt uitgegeven in Australische Dollars.
  2. NIEUW Inwoners van Zeeland: De bonus wordt uitgegeven in de vorm van een Visa prepaid giftcard. Eventuele bijkomende kosten in verband met het inwisselen van de Visa prepaid cadeaukaart zijn niet inbegrepen. Ga voor volledige ALGEMENE VOORWAARDEN over het gebruik van de kaart, inclusief kosten en toeslagen, naar ichoosecard .co.nz. Kaart uitgegeven door Bank of NIEUW Zealand. Het geld wordt uitgegeven in NIEUW Zeeuwse dollars.
 5. Als er een geschil is over de identiteit van een eiser, behoudt de Organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken de identiteit van de eiser vast te stellen. Identificatie die geschikt wordt geacht voor vaststelling is uitsluitend ter beoordeling van de Organisator.
 6. De beslissing van de Organisator is definitief en er wordt niet over gecorrespondeerd.
 7. De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of deze ALGEMENE VOORWAARDEN in elke fase of op elk moment in te trekken, te annuleren of te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid jegens de deelnemer, maar zal altijd proberen om de gevolgen voor de deelnemers tot een minimum te beperken om onnodige teleurstelling te voorkomen.
 8. Niets in deze ALGEMENE VOORWAARDEN beperkt, sluit uit of wijzigt de wettelijke consument garanties onder de Competition and consument Act 2010 (Cth), of enige anders geïmpliceerde garanties onder enige wetgeving in Australië & NIEUW Zeeland. Met uitzondering van enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten, sluit de Organisator (inclusief zijn functionarissen, Werknemers en agenten) Alle aansprakelijkheid uit (inclusief nalatigheid), voor enig persoonlijk letsel; of enig verlies of schade (inclusief verlies van kansen); direct, indirect, speciaal of gevolgschade, op enige wijze voortvloeiend uit de Actie, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer voortvloeiend uit het volgende: (a) technische problemen of apparatuurstoringen (al dan niet onder controle van de Organisator); (b) diefstal, onbevoegde toegang of storing door derden; (c) claims of aanbiedingen die te laat zijn ingediend, verloren zijn gegaan, zijn gewijzigd, beschadigd of verkeerd zijn verstuurd (al dan niet na ontvangst door de Organisator) als gevolg van reden buiten de redelijke controle van de Organisator; (d) een variatie in de waarde van de aanbieding ten opzichte van de waarde vermeld in deze ALGEMENE VOORWAARDEN; of (e) deelname aan deze Actie of enig gebruik van een Geschenk.
 9. De Organisator verzamelt persoonlijke informatie om de Actie uit te voeren en kan voor dit doel dergelijke informatie bekendmaken aan derden, waaronder, maar niet beperkt tot, leveranciers van aanbiedingen en, indien vereist, aan de regelgevende instanties van Australië & NIEUW Zeeland. Claim is afhankelijk van het verstrekken van deze informatie. Als de eiser het betreffende vakje op het claimformulier aankruist, mag de Organisator de informatie voor onbepaalde tijd gebruiken, tenzij anders geadviseerd, voor promotie-, marketing- en publiciteitsdoeleinden, inclusief het versturen van elektronische berichten of het bellen van de deelnemer. Deelnemers moeten elk verzoek om toegang tot, bijwerking of correctie van informatie richten aan de Organisator. Alle claims worden eigendom van de Organisator.
 10. De overeenkomst die van kracht wordt onder deze ALGEMENE VOORWAARDEN wordt beheerst door en moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende wetten in NIEUW South Wales, en de eiser en de Organisator onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van die staat met betrekking tot Alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze ALGEMENE VOORWAARDEN, en de uitvoering of het onderwerp van de Actie.