ZOMER CASHBACK - BESPAAR TOT 500 €

Europese servicegarantie

Bedankt voor je aankoop van OM SYSTEM | Olympus product.

Download de Europese servicegarantie in jouw taal:

Europese servicegarantie

Bedankt voor je aankoop van OM SYSTEM | Olympus product.

Mocht je product, alhoewel onwaarschijnlijke, toch defect blijken tijdens de van toepassing zijnde nationale garantieperiode, na correct gebruik (in overeenstemming met de meegeleverde gebruiksaanwijzing) en aankoop bij een geautoriseerde Olympus/OM Digital Solutions GmbH distributeur binnen het werkgebied van OM Digital Solutions GmbH, zoals aangegeven op de website: https://www.om-digitalsolutions.com, dan wordt het kosteloos gerepareerd of naar keuze van OM Digital Solutions GmbH vervangen.

Wij verzoeken je om de onderstaande informatie en aanwijzingen te lezen zodat OM Digital Solutions GmbH je naar volle tevredenheid en zo snel mogelijk de gevraagde service onder garantie kan bieden.

1. Volg de instructies op https://my.omsystem.com/ als je aanspraak wilt maken op deze garantie en voor registratie en tracering (deze service is niet in alle landen beschikbaar). Je kunt het product, de bijbehorende originele factuur of aankoopbewijs en de ingevulde garantiekaart ook naar de dealer waar het product is gekocht of een ander Olympus/OM Digital Solutions GmbH servicecenter, binnen het werkgebied van OM Digital Solutions GmbH dat is aangegeven op de website: https://www.om-digitalsolutions.com, brengen voor het einde van de van toepassing zijnde nationale garantieperiode.

2. Zorg dat je garantiekaart volledig is ingevuld door Olympus/OM Digital Solutions GmbH, een geautoriseerde dealer of servicecenter. Zorg dat je naam, de naam van de dealer, het serienummer en de datum van aankoop correct zijn ingevuld of voeg de originele factuur en/of het aankoopbewijs (met daarop de naam van de dealer, de datum van aankoop en het type product) bij je garantiekaart.

3. Bewaar deze Garantiekaart op een veilige plaats, aangezien deze niet opnieuw wordt verstrekt.

4. Houd er rekening mee dat OM Digital Solutions GmbH geen risico's of kosten draagt voor het transport van het product naar de dealer of het door OM Digital Solutions GmbH geautoriseerde servicecenter.

5. Deze Garantie dekt niet het volgende en je zult reparatiekosten moeten betalen, zelfs voor defecten die zich voordoen binnen de hierboven genoemde garantieperiode.

  1. Gebreken en/of beschadigingen die ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik (zoals een handeling die niet wordt vermeld in de gebruiksaanwijzing etc.)
  2. Gebreken en/of beschadigingen die ontstaan door reparatie, modificatie, reiniging etc. door iemand die niet voor OM Digital Solutions GmbH of een door OM Digital Solutions GmbH geautoriseerd servicecenter werkt.
  3. Gebreken en/of beschadigingen die ontstaan als gevolg van transport, een val, schok etc. na aankoop van het product.
  4. Gebreken en/of beschadigingen die ontstaan als gevolg van brand, aardbevingen, overstromingen, blikseminslag, een natuurramp, milieuvervuiling en/of een onregelmatige stroomvoorziening.
  5. Gebreken en/of beschadigingen die ontstaan als gevolg van een onzorgvuldige of onjuiste opslag (zoals het bewaren van het product onder omstandigheden met een hoge temperatuur en/of luchtvochtigheid, in de buurt van insectenwerende middelen zoals naftaline of schadelijke verdovende middelen etc.), slecht onderhoud etc.
  6. Gebreken en/of beschadigingen die ontstaan als gevolg van (bijna) lege batterijen etc.
  7. Gebreken en/of beschadigingen die ontstaan als gevolg van zand, modder, water etc. dat de productbehuizing binnendringt.

6. De enige aansprakelijkheid van OM Digital Solutions GmbH onder deze garantie is beperkt tot het repareren en/of vervangen van het product.

Elke aansprakelijkheid onder de Garantie voor indirecte schade en gevolgschade van welke aard dan ook die de klant oploopt of lijdt als gevolg van een defect van het product, en in het bijzonder voor verlies of schade veroorzaakt aan objectieven/lenzen, films, andere apparatuur en/of accessoires die met het product worden gebruikt of voor verlies als gevolg van vertraging in de reparatie of verlies van gegevens, is uitgesloten. Dit doet geen afbreuk aan de verplichtingen uit hoofde van de geldende wet- en regelgeving.