ZOMER CASHBACK - BESPAAR TOT 500 €

ZOMER CASHBACK - BESPAAR TOT 500 €

Algemene voorwaarden 'SUMMER BONUS'

 

1. Informatie en instructies over hoe je aan deze promotie kunt deelnemen en de bonus kunt claimen, maken deel uit van deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Door deel te nemen aan deze Actie en een bonus te claimen, accepteren consumenten deze ALGEMENE VOORWAARDEN en ermee instemmen contractueel aan hen gebonden te zijn. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met anders Aanbieding, tenzij anders vermeld.

 

2. De organisator is OM Digital Solutions Australia Pty Ltd, ABN 87 644 709 580 of 304, 11 Solent Circuit, Norwest NSW 2153 Australië (de "Organisator").

 

3. Claims zijn open naar Australische en NIEUW Alleen inwoners van Zeeland. Werknemers (en hun naaste familieleden) van de Organisator; Dealerskomen detailhandelaren en hun verbonden entiteiten niet in aanmerking om deel te nemen en/of een claim in te dienen. Onder directe familie wordt verstaan: echtgeno(o)t(e), ex-echtgenoot, feitelijke echtgeno(o)t(e), kind of stiefkind (natuurlijk of door adoptie), ouder, stiefouder, grootouder, stiefgrootouder, oom, tante, nicht, neef, broer, zus, stiefbroer, stiefzus of 1e neef.  Verbonden entiteiten hebben de betekenis die aan die term wordt gegeven door de Corporations Act 2001 (Cth).

 

4. Inzendingen zijn beperkt tot vier (4) per persoon en/of huishouden.

 

5. De actieperiode loopt van 00:01 uur (AEDT) op 1 december 2022 tot 23:59 uur (AEDT) op 31 januari 2023. De organisator accepteert claims voor bonusartikelen die de organisator op of vóór 26 februari 2023 heeft ontvangen, op voorwaarde dat de betreffende actieproducten tijdens de actieperiode zijn gekocht. De organisator behoudt zich het recht voor om de actieperiode of de deadline voor het claimen van bonusartikelen naar eigen goeddunken te verlengen.  

 

6. Om in aanmerking te komen voor de toepasselijke 'SUMMER BONUS'-bonus, moeten consumenten aankopen doen bij een geautoriseerde Australische of NIEUW Zeelandse detailhandelaar met een geregistreerd bedrijf (een bedrijf dat in het bezit is van een geldige Australische of NIEUW Geregistreerd bedrijfsnummer in Zeeland) tijdens de actieperiode, maximaal vier (4) van de volgende producten, inclusief kits, tijdens de actieperiode. Elke geldige claim ontvangt een prepaid Visa-kaart met de totale waarde van de claim. De totale waarde wordt berekend op basis van de waarden die zijn gekoppeld aan de gekochte producten in de volgende tabellen:

 

 

Model Code

Camera Model

VISA-kaart Waarde AUD

VISA-kaart Waarde NZD

V207080BA000

E‑M1X Zwart Body Only

$1000

$1000

V210010BA000

OM‑1 Zwart Body Only

$200

$200

V207100BA000

E‑M1 Mark III Zwart Body Only

$500

$500

V207101BA000

E‑M1 Mark III Zwart 12‑40mm PRO Lenskit

$700

$700

V207102BA000

E‑M1 Mark III Zwart 12‑100mm PRO Lenskit

$700

$700

V207090BA000

E‑M5 Teken III Zwart Body Only

$200

$200

V207090SA000

E‑M5 Teken III Zilver Body Only

$200

$200

V207091BA000

E‑M5 Teken III Zwart 14‑150mm Lens Kit

$200

$200

V207091SA000

E‑M5 Teken III Zilver 14‑150mm Lens Kit

$200

$200

V207092BA000

E‑M5 Teken III Zwart 12‑45mm PRO Lens Kit

$400

$400

V207092SA000

E‑M5 Teken III Zilver 12‑45mm PRO Lens Kit

$400

$400

V207130BA000

E‑M10 Marcus IV Zwart Body Only

$100

$100

V207130SA000

E‑M10 Marcus IV Zilver Body Only

$100

$100

V207132BA000

E‑M10 Marcus IV Zwart 14‑42mm EZ Lens Kit

$100

$100

V207132SA000

E‑M10 Marcus IV Zilver 14‑42mm EZ Lens Kit

$100

$100

V207133BA000

E‑M10 Marcus IV Zwart 14‑150mm Lens Kit

$100

$100

V207133SA000

E‑M10 Marcus IV Zwart 14‑150mm Lens Kit

$100

$100

 

  

Model Code

Lens Model

VISA-kaart Waarde AUD

VISA-kaart Waarde NZD

V313020BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 7‑14mm F2.8 PRO

$200

$200

V312030BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

$200

$200

V314060BG000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm F2.8 PRO

$200

$200

V335030BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm F2.8 PRO II

$200

$200

V314090BA000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑45mm F4.0 PRO

$200

$200

V335050BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO

$200

$200

V314080BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm F4.0 IS PRO

$200

$200

V313030BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO

$200

$200

V311100BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO

$200

$200

V311080BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

$200

$200

V311090BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

$200

$200

V315050BG000

M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F2.8 PRO

$200

$200

V335040BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0 PRO

$200

$200

V311070BW000

M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO

$200

$200

 

 

 

7. Een geautoriseerde Australische of NIEUW De Zeeuwse retailer wordt geacht een organisatie te zijn die aan de volgende criteria voldoet:

een. De organisatie is in het bezit van een geldige Australische of NIEUW Geregistreerd ondernemingsnummer in Zeeland

b. De organisatie heeft operationele regelingen die voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

     I. Directe operaties met OM Digital Oplossingen Australië of 

     II. Operaties met een van de OM Digital Geautoriseerde distributeurs van Solutions Australia. In Australië; Multimedia Technologie (MMT) www.mmt.com.au. In NIEUW Zeeland, Dove Electronics www.dove.co.nz.

c. Het verzendpunt van de organisatie is alleen afkomstig van een Australische of NIEUW Zeeland Adres. Voor verificatie van de autorisatie van een organisatie kunt u contact opnemen met OM Digital Solutions Australia op 1300 659 678 of via E‑mail op Au-PROMOTIES@om-digitalsolutions.com.

 

8. Om aanspraak te maken op de 'SUMMER BONUS'-promotie door middel van inwisseling, moeten consumenten het officiële online deelnameformulier invullen dat beschikbaar is op https://explore.omsystem.com/PROMOTIES bij:  

een. Het indienen van de gevraagde gegevens, inclusief volledige naam, Telefoon getal E‑mail Adres en levering Adres;

b. Het verstrekken van het unieke serienummer en het aankoopbonnummer voor het betreffende gekochte product;

c. Het uploaden van een leesbare, gescande kopie van de aankoopbon voor het betreffende Actieproduct of het verzenden van een leesbare kopie van de aankoopbon naar "SUMMER BONUS Promotion", OM Digital Oplossingen, 304, 11 Solent Circuit, Noordwest NSW 2153.

 

9. Bestandstypen die worden geaccepteerd voor de gescande kopie van de aankoopbon zijn jpg, jpeg, gif, png of pdf met een maximale grootte van 4 MB.

 

10. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de geldigheid van claims te verifiëren (inclusief contact opnemen met de plaats van aankoop) en eisers (inclusief de identiteit, leeftijd en woonplaats van een claimant) en om eisers te diskwalificeren die een claim indienen die niet in overeenstemming is met deze ALGEMENE VOORWAARDEN of die knoeit met het claimproces. Als de organisator op geen enkel moment een van zijn rechten afdwingt, betekent dit niet dat de organisator afstand doet van die rechten. 

 

11. Onvolledige, niet te ontcijferen, onleesbare of frauduleuze claims worden als ongeldig beschouwd. De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor late, verloren, onvolledige, niet te ontcijferen, onjuist ingediende, vertraagde, onleesbare, beschadigde of verkeerd geadresseerde claims.

 

12. Eisers moeten een kopie van hun originele kwitantie(s) bewaren voor Alle Promotionele producten die de 'SUMMER BONUS'-promotieclaim als aankoopbewijs rechtvaardigen.  Het niet kunnen overleggen van het aankoopbewijs voor Alle claims kunnen, naar eigen goeddunken van de organisator, leiden tot ongeldigverklaring van Alle van de 'SUMMER BONUS'-promotieclaims van een eiser en het verlies van enig recht op een 'SUMMER BONUS'-promotieclaim. Aankoopbon(nen) moeten duidelijk de Australische of NIEUW Zeeland geregistreerd bedrijf en dat de aankoop is gedaan tijdens de actieperiode en voorafgaand aan de 'ZOMERBONUS'-claim. 

 

13. Geclaimde beloningen worden binnen 8 weken verzonden voor Australische klanten en 8 weken voor NIEUW klanten in Zeeland vanaf de datum waarop de organisator de betreffende claim valideert. De beloningen worden afgeleverd bij de gewenste levering Adres genomineerd door de eiser op het online inschrijfformulier. Postbussen kunnen niet worden gebruikt als levering Adres.

14. De algemene voorwaarden van de kaarthouder zijn te vinden op:

 

een. Inwoners van Australië: De bonus wordt uitgegeven in de vorm van een Visa prepaid cadeaubon. Eventuele bijkomende kosten in verband met het inwisselen van de Visa prepaid cadeaubon zijn niet inbegrepen. Voor volledige ALGEMENE VOORWAARDEN Over het gebruik van de kaart, inclusief vergoedingen en kosten, gaat u naar ichoosegift.mycardplace.com.  Kaart uitgegeven door Heritage Bank Limited, ABN 32087652024 AFSL 240984 Australian Credit License 240984. Fondsen worden uitgegeven in Australische dollars.

 

b. NIEUW Inwoners van Zeeland: De bonus wordt uitgegeven in de vorm van een Visa prepaid cadeaubon. Eventuele bijkomende kosten in verband met het inwisselen van de Visa prepaid cadeaubon zijn niet inbegrepen. Voor volledige ALGEMENE VOORWAARDEN over het gebruik van de kaart, met inbegrip van vergoedingen en kosten, bezoek www.ichoosecard.co.nz Kaart wordt uitgegeven door de Bank van NIEUW Zeeland. Fondsen zullen worden uitgegeven in NIEUW Zeeuwse dollars.

 

15. Als er een geschil is over de identiteit van een eiser, behoudt de organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken de identiteit van de eiser vast te stellen. Identificatie die geschikt wordt geacht voor bepaling is naar eigen goeddunken van de organisator.

 

16. De beslissing van de organisator is definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

17. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd, of deze ALGEMENE VOORWAARDEN, in elk stadium of op elk moment zonder enige aansprakelijkheid jegens de eiser. Toch zal zij er altijd naar streven het effect op eisers tot een minimum te beperken om onnodige teleurstelling te voorkomen.

 

18. Niets in deze ALGEMENE VOORWAARDEN de wettelijke bepalingen beperkt, uitsluit of wijzigt consument garanties die worden verstrekt in het kader van de Wedstrijd en consument Wet 2010 (Cth), of een anders impliciete garanties onder enige wetgeving in Australië & NIEUW Zeeland. Met uitzondering van enige aansprakelijkheid die niet door de wet kan worden uitgesloten, heeft de organisator (inclusief zijn functionarissen, Werknemers en agenten) Alle aansprakelijkheid (inclusief nalatigheid) voor persoonlijk letsel; of enig verlies of schade (inclusief verlies van kansen), hetzij direct, indirect, speciaal of gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit de Promotie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gevolg was van het volgende: (a) technische problemen of defecten aan apparatuur (al dan niet onder controle van de Organisator); (b) diefstal, ongeoorloofde toegang of inmenging van derden; (c) claims of aanbiedingen die te laat, verloren, gewijzigd, beschadigd of verkeerd geadresseerd zijn (al dan niet na ontvangst door de organisator) als gevolg van een reden buiten de redelijke controle van de organisator vallen; d) elke wijziging van de aanbiedingswaarde ten opzichte van de in deze ALGEMENE VOORWAARDEN; of (e) deelname aan deze Promotie of enig gebruik van een Cadeau.

 

19. De organisator verzamelt persoonsgegevens om de actie uit te voeren. Voor dit doel kan het dergelijke informatie bekendmaken aan derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, leveranciers van aanbiedingen, en, indien vereist, aan Australian & NIEUW Zeeuwse regelgevende instanties. Voorwaarde voor het indienen van de vordering is dat deze informatie wordt verstrekt. Als de eiser het juiste vakje op het claimformulier aankruist. In dat geval mag de organisator, tenzij anders geadviseerd, de informatie voor onbepaalde tijd gebruiken voor promotie-, marketing- en publiciteitsdoeleinden, waaronder het verzenden van elektronische berichten of het bellen met de deelnemer. Eisers dienen elk verzoek om toegang tot informatie of deze bij te werken of te corrigeren aan de organisator te richten. Alle claims worden eigendom van de organisator.

 

20. De overeenkomst die in werking treedt op grond van deze ALGEMENE VOORWAARDEN wordt beheerst door en moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn in NIEUW Zuid-Wales. De eiser en de organisator onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van die staat met betrekking tot Alle aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met deze ALGEMENE VOORWAARDEN en de prestaties of het onderwerp van de Promotie.