Aktualizacja oprogramowania – jak to zrobić?

Możesz pobrać najnowsze oprogramowanie swojego aparatu w taki sam sposób, jak aktualizację oprogamowania swojego komputera. Wykonaj kilka prostych kroków opisanych poniżej.

Wraz z programem OM Workspace pobierasz automatycznie program Digital Camera Updater

Oprogramowanie OM Workspace z Digital Camera Updater są wymagane do aktualizacji oprogramowanie aparatu. Kliknij poniżej, aby pobrać oprogramowanie.

Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania OM Workspace.

Aby pobrać najnowszą aktualizację oprogramowania aparatu, musisz zainstalować na komputerze najnowszą wersję oprogramowania OM Workspace. Wykonaj następujące kroki, aby upewnić się, że posiadasz aktualną wersję programu.

 

1. Kliknij "Update Software" w menu pomocy na pasku menu OM Workspace.

 

2. Program sprawdzi, czy dostępne są nowsze wersje oprogramowania. Kliknij "OK", aby kontynuować.

 

3. Jeśli dostępne są nowsze wersje oprogramowania, zostaną one wyświetlone w oknie dialogowym. Aby zaktualizować oprogramowanie, kliknij "Continue updating", a w następnym oknie – "Yes".
(Jeśli klikniesz "No", aktualizacja zostanie anulowana).

 

4. Uważnie przeczytaj umowę licencyjną oprogramowania. Jeśli akceptujesz warunki, kliknij "Agree", aby kontynuować.

 

5. Zostanie pobrany program aktualizujący. Po zakończeniu pobierania proces aktualizacji do najnowszej wersji rozpocznie się automatycznie.

Pobieranie i stosowanie oprogramowania

Uwaga:
Po zaktualizowaniu oprogramowania nie można wrócić do wcześniejszej wersji programu.

Przygotowanie się do aktualizacji oprogramowania

1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta administratora.
2. Podłącz komputer do Internetu.
3. Upewnij się, że aparat ma wystarczającą moc do wykonania operacji.

Aby zaktualizować oprogramowanie swojego aparatu:

1. Otwórz OM workspace.
2. Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.


Uwaga:
Twój aparat może wyświetlić na ekranie LCD menu wyboru. Wybierz "PRZECHOWYWANIE" (STORAGE).
Naciśnij przycisk "OK" w aparacie, aby kontynuować.
3. Kliknij "Camera".
4. Kliknij 

 

 

5. Kliknij "Next", aby kontynuować.

 

Jeśli dostępne są nowsze wersje oprogramowania, zostaną one wyświetlone w oknie dialogowym. Aby zobaczyć, co zostanie zmienione po zaktualizowaniu systemu, wybierz daną aktualizację z listy i kliknij "Details". Aby zainstalować wybraną aktualizację oprogramowania, kliknij "Update", a w następnym oknie "Yes".
(Jeśli klikniesz "No", aktualizacja zostanie anulowana).

 

 

Uważnie przeczytaj umowę licencyjną oprogramowania. Jeśli akceptujesz warunki, kliknij "Agree", aby kontynuować.

 

W zależności od modelu aparatu ustawienia i Mysets mogą zostać zapisane i ponownie załadowane. Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich aparatach.

 

 

Postęp aktualizacji zostanie wyświetlony na komputerze.

 

Gdy na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat "OK", aktualizacja oprogramowania została zakończona. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i zaznacz dwa pola wyboru.

 

Na koniec ustawienia i Mysets zostaną przesłane do aparatu.