LATO CASHBACK - OSZCZĘDZAJ DO 2200 zł

Warunki gwarancji

Europejska Gwarancja Serwisowa

Nasza europejska gwarancja serwisowa obowiązuje od września 2014 roku. Zalecamy sprawdzenie karty gwarancyjnej dołączonej do produktu.

 

OM Digital Solutions warunki naprawy

 

5-letnia całkowita rozszerzona gwarancja

Przedłuż gwarancję każdego korpusu OM‑D o dodatkowe trzy lata – jeszcze więcej beztroskiego fotografowania.

 

Informacje dotyczące importu równoległego
(tzw. "szarego importu")

Import równoległy jest ogólnie definiowany jako komercyjny import towarów za pośrednictwem kanału dystrybucji, który nie został autoryzowany przez producenta. Sieć dystrybucji producenta jest celowo omijana. Import równoległy – znany również jako "szary import" – odbywa się bez zgody OM Digital Solutions. Produkty pochodzące z importu równoległęgo nie są przeznaczone do sprzedaży w Europie.