WAKACYJNY CASHBACK – OSZCZĘDŹ NAWET 2200 ZŁ

Zgłaszanie nieprawidłowości

OM Digital Solutions GmbH przestrzega odpowiednich przepisów prawa, regulacji i standardów etycznych. W związku z tym w 2023 r. uruchomiliśmy infolinię do zgłaszania nieprawidłowości.

Skorzystaj z tego kanału, jeśli masz uzasadnione podstawy, aby zgłosić obawy dotyczące nieetycznego zachowania lub niewłaściwego postępowania w odniesieniu do któregokolwiek z naszych podmiotów.

Infolinia ta jest obsługiwana przez niezależną firmę w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności całego procesu. Poufna infolinia jest dostępna dla wszystkich pracowników i partnerów biznesowych OMDS.

Infolinia jest dostępna za pośrednictwem poczty elektronicznej w języku angielskim (niezależna japońska firma prawnicza): jimu@koufuu-law.com