Villkor för avbeställning

 1. Du har en laglig rätt att säga upp ditt avtal med oss under den period som anges nedan i Produkt 3. Detta innebär att om du under den aktuella perioden ångrar dig eller av någon anledning eller bestämmer dig för att du inte vill ta emot eller behålla en produkt, kan du meddela oss ditt beslut att häva avtalet och få pengarna tillbaka.
 2. Denna uppsägningsrätt gäller dock inte i följande fall:
  1. förseglade produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras, om de har blivit oseglade efter leverans;
  2. förseglade audio eller förseglade videoinspelningar eller förseglade datorprogramvara, så snart dessa produkter inte längre är förseglade efter att du har mottagit dem, eller
  3. alla produkter som blandas oskiljaktigt med andra varor efter leveransen.
 3. Din lagliga rätt att häva ditt avtal med oss börjar gälla från och med datumet för bekräftelsen (det datum då vi på e‑post bekräftar att vi har accepterat din beställning och ett avtal mellan oss och dig har bildats). Din tidsfrist för att säga upp avtalet beror sedan på vad du har beställt och hur det levereras, enligt vad som anges nedan:
  1. Om ditt avtal gäller en enskild produkt (som inte levereras i delbetalningar på olika dagar) är slutdatumet slutet av 14 dagar efter den dag då du mottar produkten;
  2. Om ditt avtal gäller antingen:
   1. en produkt som levereras i delbetalningar på olika dagar, eller
   2. flera produkter som levereras på olika dagar;
    slutdatumet är 14 dagar efter den dag då du får den sista delen av produkten eller den sista av de beställda separata produkterna;
 4. För att säga upp ditt avtal:
  Du behöver bara meddela oss att du har bestämt dig för att säga upp avtalet. Du kan använda det medföljande formuläret för uppsägning eller skicka det till OM Digitalt Solutions GmbH, Willy-Brandt-Strasse 23, 20457 Hamburg, Tyskland. Du kan också skicka e-post till e‑post eller eshop.support@om-digitalsolutions.com. Om du skickar e-post eller brev till oss ber vi dig att ange uppgifter om din beställning så att vi kan identifiera den. Om du skickar ditt meddelande om avbeställning till oss via e‑post eller per post, gäller din avbeställning från det datum du skickar e‑post eller postar brevet till oss.
 5. Om du säger upp ditt avtal kommer vi att:
  1. återbetala det pris som du betalade för produkterna. Observera dock att vi enligt lag har rätt att minska din återbetalning för att återspegla en eventuell minskning av varornas värde, om detta har orsakats av att du har hanterat dem på ett sätt som inte skulle vara tillåtet i en shop.
  2. återbetala eventuella leveranskostnader som du har betalat, även om den högsta återbetalningen, i den mån det är tillåtet enligt lag, kommer att vara kostnaderna för leverans med den standardleveransmetod som vi erbjuder (förutsatt att detta är en vanlig och allmänt godtagbar metod);
  3. göra alla återbetalningar som du har rätt till så snart som möjligt och i alla fall inom de tidsfrister som anges nedan:
   1. om du har mottagit produkten: 14 dagar efter den dag då vi tar emot produkten Tillbaka från dig eller, om det sker tidigare, den dag då du ger oss bevis på att du har skickat produkten Tillbaka till oss. Information om hur du returnerar en produkt till oss finns i klausul 8;
   2. om du inte har fått produkten: 14 dagar efter att du har informerat oss om ditt beslut att häva avtalet.
 6. Om du har returnerat produkterna till oss enligt dessa avbeställningsvillkor för att de är felaktiga eller felbeskrivna, kommer vi att återbetala priset på produkterna i sin helhet, tillsammans med eventuella tillämpliga leveranskostnader och alla rimliga leveranskostnader som du ådrar dig för att returnera varan till oss.
 7. Vi återbetalar dig med den betalningsmetod som du använde för att betala.
 8. Om en produkt har levererats till dig innan du bestämmer dig för att häva avtalet:
  1. måste du returnera den till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss att du vill häva avtalet;
  2. vi kommer att täcka kostnaderna för att returnera produkterna till oss.
 9. Eftersom du är en konsument har vi en laglig skyldighet att leverera produkter som överensstämmer med detta avtal och du har lagliga rättigheter när det gäller produkter som är felaktiga eller inte överensstämmer med beskrivningen. Dessa lagliga rättigheter påverkas inte av din rätt till retur och återbetalning i dessa avbeställningsvillkor eller av något annat i villkoren.