Kampanjen "Dubbla belöningarna" 2022 VILLKOR

  

 1. Information och instruktioner om hur man deltar i denna Kampanj och gör anspråk på bonusen utgör en del av dessa VILLKOR. Genom att delta i denna Kampanj och genom att göra anspråk på en bonus accepterar konsumenterna dessa VILLKOR och samtycker till att vara avtalsenligt bundna av dem. Detta erbjudande är inte giltigt tillsammans med något erbjudande från övrig , om inte annat anges.
 2. Arrangören är OM Digitalt Solutions Australia Pty Ltd, ABN 87 644 709 580 of 304, 11 Solent Circuit, Norwest NSW 2153 Australia ("arrangören").
 3. Anspråk är Öppna endast för invånare i Australien och Nya Zeeland. Anställda (och deras närmaste familjer) till Promoter; Återförsäljare, återförsäljare och deras relaterade enheter är inte berättigade att delta och eller göra anspråk. Närmaste familj innebär något av följande: make/maka, före detta make/maka, de-facto make/maka, barn eller styvbarn (antingen naturligt eller genom adoption), förälder, styvförälder, farförälder, styvfarförälder, morbror, faster, syskonbarn, syskonbarn, bror, syster, styvbror, styvsyster eller kusin i första led. Relaterade enheter har den innebörd som anges i Corporations Act 2001 (Cth).
 4. Deltagandet är begränsat till två (2) per person och/eller hushåll.
 5. Kampanjperioden innebär från kl. 00:01 (AEST) den 15 juli 2022 till kl. 23:59 den 31 augusti 2022. Arrangören kommer att acceptera anspråk på bonusartiklar som mottagits av Arrangören senast den 18 september 2022 förutsatt att de relevanta Kampanjprodukterna köptes under Kampanjperioden. Arrangören förbehåller sig rätten att förlänga Kampanjperioden eller tidsfristen för att göra anspråk på bonusartiklar efter eget gottfinnande.
 6. För att vara berättigad till den tillämpliga "DOUBLE THE REWARDS"-bonusen måste konsumenterna köpa upp till fyra (4) av följande produkter under kampanjperioden från en auktoriserad återförsäljare i Australien eller Nya Zeeland med ett registrerat företag (ett företag som har ett giltigt australiensiskt eller nyzeeländskt registrerat företagsnummer) under kampanjperioden:

 

Modell Kod

Kamera Modell

V207100BA000

E‑M1 Mark III svart Hus

V207101BA000

E‑M1 Mark III svart 12‑40mm PRO kit

V207102BA000

E‑M1 Mark III svart 12‑100mm PRO kit

 

 

 1. För att vara berättigad till erbjudandet om dubbla VISA-kortvärden måste ett köp av följande berättigade objektiv göras tillsammans med kameran eller ingå i ett kamerakit.

 

Modell Kod

Objektiv Modell

Modell Kod

Objektiv Modell

V313020BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 7‑14mm F2.8 PRO

V311100BW000  

M.ZUIKO Digitalt ED 17mm F1.2 PRO

V312030BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

V311080BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 25mm F1.2 PRO

V314060BG000

M.ZUIKO Digitalt ED 12‑40mm F2.8 PRO

V311090BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 45 mm F1.2 PRO

V335030BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 12‑40mm F2.8 PRO II

V315050BG000

M.ZUIKO Digitalt ED 40‑150mm F2.8 PRO

V314080BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 12‑100mm F4.0 IS PRO

V311070BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 300mm F4.0 IS PRO

V335040BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 40‑150mm F4.0 PRO

V314090BA000

M.ZUIKO Digitalt ED 12‑45mm F4.0 PRO

V335050BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 20mm F1.4 PRO

V313030BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 8-25mm F4.0 PRO

 

 

 1. Varje giltigt anspråk kommer att få ett förbetalt VISA-kort med det totala värdet av anspråket. Det totala värdet beräknas baserat på de värden som är förknippade med de köpta produkterna i följande tabell:

 

Modell Kod

Kamera Modell

VISA-kort värde AUD

VISA-kort värde NZD

V207100BA000

E‑M1 Mark III svart Hus

$300

$300

 

 

 1. Dubbla VISA-kortets värde upp till 600 AUD / NZD per inlösen när den berättigade kameran köps eller den berättigade kameran utrustas med nedanstående berättigade objektiv. 

 

Modell Kod

Objektiv Modell

V313020BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 7‑14mm F2.8 PRO 

V312030BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

V314060BG000

M.ZUIKO Digitalt ED 12‑40mm F2.8 PRO

V335030BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 12‑40mm F2.8 PRO II

V314090BA000

M.ZUIKO Digitalt ED 12‑45mm F4.0 PRO

V314080BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 12‑100mm F4.0 IS PRO

V311100BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 17mm F1.2 PRO

V311080BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 25mm F1.2 PRO

V311090BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 45 mm F1.2 PRO

V315050BG000

M.ZUIKO Digitalt ED 40‑150mm F2.8 PRO

V311070BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 300mm F4.0 IS PRO

V335040BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 40‑150mm F4.0 PRO

V313030BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 8-25mm F4.0 PRO

V335050BW000

M.ZUIKO Digitalt ED 20mm F1.4 PRO

 

 

 1. En auktoriserad återförsäljare i Australien eller Nya Zeeland anses vara en organisation som uppfyller följande kriterier: organisationen har ett giltigt registrerat företagsnummer i Australien eller Nya Zeeland b. organisationen har driftsarrangemang som uppfyller ett av följande villkor:I. Direkt verksamhet med OM Digitalt Solutions Australia eller II. Verksamhet med en av OM Digitalt Solutions Australiens auktoriserade distributörer. I Australien: Multimedia Technology (MMT) www.mmt.com.au. I Nya Zeeland; Dove Electronics www.dove.co.nz. c. Organisationens leveranspunkt är endast från en australisk eller nyzeeländsk Adress .För verifiering av en organisations tillstånd, vänligen kontakta Kontakt OM Digitalt Solutions Australia på 1300 659 678 eller via e‑post AU-KAMPANJ@om-digitalsolutions.com.
 2. För att göra anspråk på kampanjen "DOUBLE THE REWARDS" genom inlösen måste konsumenterna fylla i det officiella onlineformuläret som finns på https://shop.olympus.com.au/KAMPANJ genom att: skicka in de begärda uppgifterna, inklusive fullständigt namn, Telefon nummer, E‑post Adress och leverans Adress; b. skicka in det unika serienumret och inköpskvittonumret för den relevanta köpta produkten; c. ladda upp en läsbar, skannad kopia av inköpskvittot för den relevanta kampanjprodukten eller posta en läsbar kopia av inköpskvittot till "DOUBLE THE REWARDS Promotion", OM Digitalt Solutions, 304, 11 Solent Circuit, Norwest NSW 2153.
 3. De filtyper som accepteras för den skannade kopian av inköpskvittot är jpg, jpeg, gif, png eller pdf med en maximal storlek på 4 MB.
 4. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst kontrollera giltigheten av anspråk (inklusive att kontakta inköpsstället) och anspråk (inklusive en anspråkstagares identitet, ålder och bostadsort) och att diskvalificera alla anspråkstagare som lämnar in ett anspråk som inte är i enlighet med dessa VILLKOR eller som manipulerar med anspråksprocessen. Underlåtenhet av Promoter att genomdriva någon av sina rättigheter i något skede utgör inte ett avstående från dessa rättigheter. 
 1. Ofullständiga, oläsliga eller bedrägliga anspråk kommer att betraktas som ogiltiga. Arrangören tar inget ansvar för försenade, förlorade, ofullständiga, oläsliga, felaktigt inlämnade, försenade, oläsliga, korrupta eller feldirigerade anspråk.
 2. Anspråkstagare måste behålla en kopia av sina originalkvitton för Allt Kampanjprodukter som garanterar kampanjanspråket "DOUBLE THE REWARDS", som inköpsbevis. Underlåtenhet att uppvisa inköpsbevis för Allt anspråk på begäran kan, enligt Promoterens absoluta gottfinnande, leda till ogiltigförklaring av Allt av en anspråkstagares "DOUBLE THE REWARDS"-kampanjanspråk och förverkande av all rätt till ett "DOUBLE THE REWARDS"-kampanjanspråk. Köpkvitton måste tydligt ange det australiensiska eller nyzeeländska registrerade företaget och att köpet gjordes under kampanjperioden och före "Dubbla belöningen".
 3. Erhållna belöningar kommer att skickas inom 8 veckor för australiensiska kunder och 8 veckor för nyzeeländska kunder från det datum då Promoter validerar det relevanta anspråket. Belöningarna kommer att levereras till den föredragna leveransen Adress nominerad av fordringsägaren på onlineformuläret. Postboxar kan inte användas som leverans Adress.
 4. Kortinnehavarnas villkor för korten finns på
  1. Bosatta i Australien: Bonusen kommer att utfärdas i form av ett förbetalt Visa-presentkort. Eventuella extrakostnader i samband med inlösen av det förbetalda Visa-presentkortet ingår inte. För fullständig information om användningen av kortet, inklusive avgifter, besök mycardplace.com( VILLKOR ). Kortet utfärdas av Heritage Bank Limited ABN 32087652024 AFSL 240984 Australian Credit License 240984. Pengar kommer att utfärdas i australiska dollar.
  2. Invånare i Nya Zeeland: Bonusen kommer att utfärdas i form av ett förbetalt Visa-presentkort. Eventuella extrakostnader i samband med inlösen av det förbetalda Visa-presentkortet ingår inte. För fullständig information om användningen av kortet, inklusive avgifter, besök ichoosecard.co.nz VILLKOR Kort utfärdat av Bank of New Zealand. Pengar kommer att utfärdas i nyzeeländska dollar.
 5. Om det finns en tvist om identiteten på en fordringsägare förbehåller sig arrangören rätten att, efter eget gottfinnande, fastställa identiteten på fordringsägaren. Identifiering som anses lämplig för fastställande sker efter Promoterens eget gottfinnande.
 6. Arrangörens beslut är slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att inledas.
 7. Arrangören förbehåller sig rätten att dra tillbaka, avbryta eller ändra tävlingen, eller dessa VILLKOR, i något skede eller när som helst utan något ansvar gentemot den sökande, men kommer alltid att sträva efter att minimera effekten för sökande för att undvika onödig besvikelse.
 8. Ingenting i dessa VILLKOR begränsar, utesluter eller ändrar de lagstadgade konsument garantier som tillhandahålls enligt Competition and konsument Act 2010 (Cth), eller några övrig underförstådda garantier enligt någon lagstiftning i Australien och Nya Zeeland. Med undantag för ansvar som inte kan uteslutas enligt lag, utesluter Arrangören (inklusive dess tjänstemän, Anställda och agenter) Allt ansvar (inklusive försumlighet), för personskada; eller förlust eller skada (inklusive förlust av möjlighet); oavsett direkt, indirekt, speciell eller följd, som på något sätt uppstår ur Kampanjen, inklusive, men inte begränsat till, där det uppstår på grund av följande: (a) tekniska svårigheter eller fel på utrustningen (oavsett om det är under Arrangörens kontroll eller inte); (b) stöld, obehörig åtkomst eller störningar från tredje part; (c) krav eller erbjudanden som är försenade, förlorade, ändrade, skadade eller feladresserade (oavsett om de har mottagits av Arrangören eller inte) på grund av något anledning utanför Arrangörens rimliga kontroll; (d) eventuella variationer i värdet av erbjudanden jämfört med vad som anges i dessa VILLKOR; eller (e) deltagande i denna Kampanj eller användning av en gåva.
 9. Arrangören samlar in personuppgifter för att genomföra Kampanjen och kan, för detta ändamål, lämna ut sådan information till tredje part, inklusive, men inte begränsat till, leverantörer av erbjudanden, och vid behov, till australiska och nyzeeländska tillsynsmyndigheter. Anspråket är villkorat av att denna information tillhandahålls. Om den sökande markerar lämplig ruta på ansökningsformuläret kan arrangören, under en obestämd period om inte annat meddelas, använda informationen för reklam, marknadsföring och publicitetsändamål, inklusive att skicka elektroniska meddelanden eller ringa deltagaren. Anspråkstagare bör rikta alla förfrågningar om åtkomst, uppdatering eller korrigering av information till arrangören. Allt anspråk blir arrangörens egendom.
 10. Avtalet som träder i kraft enligt dessa VILLKOR regleras av och måste tolkas i enlighet med gällande lagar i New South Wales, och den sökande och Promoter underkastar sig den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den staten med avseende på Allt frågor som uppstår ur eller i samband med dessa VILLKOR, och utförandet eller föremålet för Kampanjen.