Gäller garantin fortfarande för min kamera eller mitt objektiv?

För att kontrollera status för din garanti, se ditt MyOMSYSTEM konto eller kontakta vårt Kundserviceteam.