Den riktade designen på ME34 Compact Zoom Mikrofon begränsar störningar från närliggande ljudkällor. Detta är användbart vid inspelning av en viss röst eller signal som annars skulle skymmas eller överröstas av övrig källor. ME34 kan t.ex. hjälpa till att fånga en huvudtalare på en konferens utan att spela in en massa prat från deltagarna.

 

Tekniska specifikationer

För att detaljerna är viktiga

Garanti

2 år

Tech specs<