LCD-huv för PT-050/PT-051

 

Tekniska specifikationer

För att detaljerna är viktiga

Garanti

2 år

Tech specs<