Med fjärrutlösarkabeln RM-CB2 kan användaren ta Bilder under långa exponeringar, utan att skaka kameran. Dessutom ger den möjlighet att låsa utlösningsknappen för bulb-exponeringar.

 

Tekniska specifikationer

För att detaljerna är viktiga

Garanti

2 år

Tech specs<