Tekniska specifikationer

För att detaljerna är viktiga

Garanti

2 år

Tech specs<

Ändra och spara remringsskydd (typ B)