Rapporteringskanal för visselblåsning

OM Digitalt Solutions GmbH följer relevanta lagar, förordningar och etiska standarder. Som ett resultat av detta har vi under 2023 lanserat en hotline för rapportering för visselblåsning.

Använd den här kanalen om du har rimliga skäl att uttrycka oro för oetiskt beteende eller tjänstefel av någon av våra verksamheter.

Denna rapporteringslinje drivs av ett oberoende företag för att garantera säkerhet och konfidentialitet under hela processen. Den konfidentiella hotline är tillgänglig för alla anställda och OMDG affärspartners, för att rapportera i förtroende.

Hotlinen är tillgänglig via E‑post på engelska för en oberoende japansk advokatbyrå via följande adress: jimu@koufuu-law.com