Tyto webové stránky (dále jen „webové stránky“) provozuje společnost Luma Inc., jejíž součástí jsou prodejny Luma a Luma Private Sales. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace shromážděné na těchto webových stránkách a nevztahují se na žádné informace shromážděné společností Luma offline. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny webové stránky společnosti Luma.

Luma Security

Osobní údaje poskytnuté na webových stránkách a online transakce kreditní kartou jsou přenášeny prostřednictvím zabezpečeného serveru. Zavazujeme se, že s vašimi osobními údaji budeme nakládat s vysokými standardy zabezpečení informací. Přijímáme vhodná fyzická, elektronická a administrativní opatření k udržení bezpečnosti a přesnosti osobních údajů, které shromažďujeme, včetně omezení počtu osob, které mají fyzický přístup k našim databázovým serverům, a používání elektronických bezpečnostních systémů a ochrany hesly, které chrání před neoprávněným přístupem.

Naše webové stránky používají šifrovací technologii, jako je Secure Sockets Layer (SSL), která chrání vaše osobní údaje během přenosu dat. Protokol SSL šifruje informace o objednávce, jako je vaše jméno, adresa a číslo kreditní karty. Naše centrum péče o zákazníky a prodejny rovněž fungují v soukromé zabezpečené síti. Upozorňujeme, že e-mail není šifrován a není považován za bezpečný způsob přenosu informací o kreditní kartě.

Luma ochrana osobních údajů

Abychom mohli dosáhnout našeho cíle poskytovat produkty a služby nejvyšší kvality, používáme informace z interakcí s vámi a dalšími zákazníky, jakož i od jiných stran. Protože respektujeme vaše soukromí, zavedli jsme postupy, které zajišťují, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno bezpečným, zabezpečeným a odpovědným způsobem. Tuto stránku ochrana osobních údajů jsme zveřejnili, abychom vám vysvětlili naše postupy shromažďování informací a možnosti, které máte ohledně způsobu shromažďování a používání informací.

Vzhledem k tomu, že webové stránky Luma nadále rozvíjíme a využíváme technologický pokrok ke zlepšení nabízených služeb, bude tato stránka ochrana osobních údajů pravděpodobně Změnit. Doporučujeme vám proto, abyste se s těmito zásadami průběžně seznamovali, abyste porozuměli našim aktuálním ochrana osobních údajů.

Informace, které shromažďujeme

Obecně můžete procházet webové stránky společnosti Luma, aniž byste poskytli jakékoli osobní údaje. Na různých místech těchto webových stránek vás však můžeme požádat o poskytnutí osobních údajů. Pokud se v některých případech rozhodnete nám požadované informace neposkytnout, je možné, že nebudete mít přístup ke všem částem těchto webových stránek nebo se nebudete moci účastnit všech jejich funkcí, cen a výběru produktů.

Můžeme shromažďovat následující informace:

 • název
 • kontaktní údaje včetně e-mailové adresy
 • demografické údaje, jako je poštovní směrovací číslo, preference a zájmy.
 • další informace týkající se průzkumů a/nebo nabídek pro zákazníky.

Úplný seznam souborů cookie, které shromažďujeme, najdete v části Seznam cookies , který shromažďujeme. Z vašich nákupů a dalších interakcí s námi získáváme informace týkající se konkrétních produktů nebo služeb, které nakupujete nebo využíváte. Když navštívíte tyto webové stránky, náš webový server automaticky shromažďuje anonymní informace, jako jsou údaje z protokolů a IP adresy, a může shromažďovat obecné informace o vaší poloze. Automaticky shromážděné informace můžeme použít k řadě účelů, například ke zlepšení designu našich stránek, sortimentu výrobků, služeb zákazníkům a speciálních propagačních akcí.

Jak používáme shromážděné informace

Tyto informace potřebujeme, abychom porozuměli vašim potřebám a poskytli vám lepší služby, a to zejména z následujících důvodů:

 • Vedení interních záznamů.
 • Tyto informace můžeme použít ke zlepšení našich produktů a služeb.
 • Na vámi zadanou e-mailovou adresu vám můžeme pravidelně zasílat propagační e-maily o nových produktech, speciálních nabídkách nebo jiných informacích, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.
 • Čas od času můžeme vaše údaje použít také na Kontakt pro účely průzkumu trhu. Můžeme vás kontaktovat na Kontakt prostřednictvím e-mailu, Telefon, fax nebo poštou. Tyto informace můžeme použít k přizpůsobení webových stránek podle vašich zájmů.

Zabezpečení

Zavazujeme se, že vaše informace budou v bezpečí. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo vyzrazení, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k ochraně a zabezpečení informací, které shromažďujeme online.

Další osoby, se kterými sdílíme vaše informace.

Skupina Luma Group: Všechny výše uvedené informace, které shromažďujeme, jak je popsáno výše, mohou být sdíleny mezi všemi subjekty skupiny Luma, včetně obchodů Luma Venia a Luma Terra, webových stránek a soukromých stránek Výprodej.

Poskytovatelé služeb: Můžeme také poskytnout informace externím společnostem, které nám pomáhají poskytovat produkty a služby, které nabízíme. Můžeme například spolupracovat s externí společností Společnost , abychom: (a) spravují databázi informací o zákaznících; (b) pomáhají nám s distribucí e-mailů; (c) pomáhají nám s přímým marketingem a sběrem dat; (d) poskytují nám úložiště a analýzy; (d) zajišťují prevenci podvodů; a (e) poskytují další služby, které nám mají pomoci maximalizovat náš obchodní potenciál. Požadujeme, aby tyto externí společnosti souhlasily s tím, že budou zachovávat důvěrnost všech informací, které s nimi sdílíme, a že tyto informace budou používat pouze k plnění svých závazků vyplývajících z našich smluv s nimi.

Další společnosti: Můžeme poskytnout informace pečlivě vybraným externím společnostem, pokud se domníváme, že by vás jejich produkty nebo služby mohly zajímat.

Přechod na nový podnik: V případě, že společnost Luma nebo některá z jejích nemovitostí, přidružených společností nebo dceřiných společností prochází obchodní transformací, jako je fúze, převzetí jinou společností Společnost nebo prodej části majetku, můžeme předat nebo sdílet kopii vašich osobních údajů. Pokud budou vaše osobní údaje použity v rozporu s těmito zásadami, budete o tom informováni prostřednictvím e-mailu nebo viditelného oznámení na našich webových stránkách předtím, než dojde k převodu vlastnictví nebo kontroly nad vašimi osobními údaji na Změnit . Nic v těchto ochrana osobních údajů však nemá za cíl bránit možnosti společnosti Luma převést kdykoli a za jakýmkoli účelem bez jakéhokoli omezení celé své podnikání a/nebo část svých aktiv na přidruženou společnost nebo nezávislou třetí stranu.

Společnost Luma si výslovně vyhrazuje právo předat nebo sdílet kopii osobních údajů shromážděných na svých webových stránkách kupujícímu té části svého podnikání, která se těchto údajů týká.

Soulad se zákonem: Přístup k informacím můžeme poskytnout, pokud to vyžaduje zákon, za účelem spolupráce při policejním vyšetřování nebo jiném soudním řízení, za účelem ochrany před zneužitím nebo neoprávněným použitím našich webových stránek, za účelem omezení naší právní odpovědnosti a za účelem ochrany našich práv nebo ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti návštěvníků těchto webových stránek nebo veřejnosti.

Společnost Luma spolupracuje s reklamními společnostmi, které umisťují naši reklamu na webové stránky vydavatelů na internetu. Tyto reklamní společnosti shromažďují anonymní informace o vašich návštěvách našich webových stránek. Tato technologie zahrnuje použití souborů cookie třetích stran, které jim umožňují vytvářet personalizovanou reklamu tak, aby se přímo vztahovala k nabídkám, které by vás mohly zajímat. Tuto službu, kterou máme s naším reklamním partnerem třetí strany, můžete odmítnout. Můžeme také používat soubory cookie společnosti Luma, abychom vám poskytli podobný vylepšený online marketing na základě vašich zájmů a preferencí. I z těchto rozšířených online marketingových reklam se můžete odhlásit.

Vaše volby týkající se používání informací, které shromažďujeme

Máte několik možností, jak nakládat s vašimi neveřejnými osobními údaji.

Přímý poštovní nebo telefonický marketing: Pokud nakupujete v prodejnách Luma nebo Private Sales a přejete si být vyřazeni ze seznamu zákazníků, kterým je zasílán direct mail nebo telemarketingové hovory, napište na adresu oddělení péče o zákazníky společnosti Luma 112 West 34th Street, 18th Flr. New York, NY 10120 nebo zavolejte na číslo +1 800-403-8838. Pokud se rozhodnete nám napsat, uveďte prosím své jméno, adresu a číslo účtu kreditní karty (pokud jej máte) a uveďte jednu z následujících informací:

 • "NO MAIL OFFERS" (pokud nechcete dostávat nabídky poštou);
 • "NO Telefon OFFERS" (pokud nechcete dostávat nabídky na Telefon);
 • „ŽÁDNÉ TELEFONICKÉ ANI POŠTOVNÍ NABÍDKY“ (pokud nechcete dostávat ani jednu z nich).

Vzhledem k tomu, že seznamy zákazníků jsou často připravovány s dostatečným předstihem před nabídkou (někdy i několik měsíců před jejím uskutečněním), můžete některé nabídky dostávat i poté, co nám zašlete žádost o nepoužívání vašich údajů pro určité marketingové účely. Oceňujeme vaši trpělivost a pochopení, že nám poskytnete čas na provedení vaší žádosti.

Vaše práva na ochranu soukromí v Kalifornii

Podle paragrafů 1798.83-1798.84 kalifornského občanského zákoníku mají obyvatelé Kalifornie právo požádat nás o sdělení, které kategorie osobních údajů zákazníků sdílíme s třetími stranami nebo přidruženými společnostmi pro účely přímého marketingu těchto třetích stran nebo přidružených společností. V tomto oznámení budou uvedeny kategorie sdílených informací a seznam třetích stran a přidružených společností, s nimiž byly informace sdíleny, spolu s jejich názvy a adresami. Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chcete získat kopii tohoto oznámení, zašlete písemnou žádost na následující adresu: Luma Customer Care, 112 West 34th Street, 18th Floor, New York, NY 10120. Na odpověď si prosím vyhraďte 30 dní.

Soubory cookie, webové majáky a jejich používání

Soubor cookie je malý soubor, který žádá o povolení k umístění na pevný disk vašeho počítače. Jakmile souhlasíte, soubor se přidá a pomáhá analyzovat webový provoz nebo informuje o návštěvě konkrétního webu. Soubory cookie umožňují webovým aplikacím reagovat na vás jako na jednotlivce. Webová aplikace může přizpůsobit své operace vašim potřebám, zálibám a neoblíbeným činnostem tím, že shromažďuje a pamatuje si informace o vašich preferencích.

K identifikaci používaných stránek používáme soubory cookie protokolu návštěvnosti. To nám pomáhá analyzovat údaje o návštěvnosti webových stránek a zlepšovat naše webové stránky, abychom je přizpůsobili potřebám zákazníků. Tyto informace používáme pouze pro účely statistické analýzy a poté jsou data ze systému odstraněna.

Soubory cookie nám celkově pomáhají poskytovat vám lepší webové stránky, protože nám umožňují sledovat, které stránky považujete za užitečné a které nikoli. Soubor cookie nám v žádném případě neposkytuje přístup k vašemu počítači ani žádné informace o vás, kromě údajů, které jste se rozhodli s námi sdílet. Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale pokud si to přejete, můžete obvykle nastavení prohlížeče upravit tak, aby soubory cookie odmítal. To vám může zabránit v plném využívání výhod webových stránek.

Web beacon“, „pixel tag“ nebo „clear gif“ je obvykle jednopixelový obrázek, který se používá k předávání informací z vašeho počítače nebo mobilního zařízení na webové stránky.

Soubory cookie a webové značky používáme ke sledování toho, co máte v nákupním košíku, a k tomu, abychom si vás zapamatovali, když se na web vrátíte, a také k identifikaci stránek, na které jste během návštěvy našeho webu klikli, a názvu webu, který jste navštívili bezprostředně před kliknutím na web společnosti Luma. Tyto informace používáme ke zlepšení designu našich stránek, sortimentu výrobků, služeb zákazníkům a speciálních propagačních akcí. Soubory cookie a webové signály můžete ve svém počítači samozřejmě zakázat tak, že to uvedete v nabídkách předvoleb nebo možností ve svém prohlížeči. Je však možné, že některé části našich webových stránek nebudou fungovat správně, pokud soubory cookie zakážete. Můžeme také používat webové signály a další technologie, které nám pomáhají sledovat, zda vás naše sdělení oslovují, měřit jejich účinnost nebo shromažďovat určité neosobní informace o vašem počítači, zařízení nebo prohlížeči, abychom vám mohli lépe navrhovat budoucí sdělení.

Můžeme uzavřít smlouvu s třetími stranami, které mohou používat soubory cookie a webové signály a shromažďovat informace naším jménem nebo poskytovat služby, jako je zpracování kreditních karet, přeprava, propagační služby nebo správa dat. Nazýváme je našimi partnery pro péči o zákazníky. Těmto třetím stranám naše smlouva s nimi zakazuje sdílet tyto informace s kýmkoli jiným než s námi nebo našimi dalšími Partnery péče o zákazníky.

Seznam cookies, který shromažďujeme

V následující tabulce jsou uvedeny soubory cookie, které shromažďujeme, a informace, které ukládají.

Název COOKIE Popis COOKIE
KARTA Propojení s nákupním košíkem
CATEGORY_INFO Umožňuje rychlejší zobrazení stránek.
COMPARE Položky, které máte v seznamu Porovnání produktů .
CUSTOMER Šifrovaná verze vašeho ID zákazníka.
CUSTOMER_AUTH Indikátor, zda jste přihlášeni do obchodu.
CUSTOMER_INFO Šifrovaná verze skupiny zákazníků, do které patříte.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Ukládá ID zákaznického segmentu
EXTERNAL_NO_CACHE Příznak, který označuje, zda je mezipaměť zapnutá nebo vypnutá.
FRONTEND ID vaší relace na serveru.
NÁHLED PRO HOSTY Umožňuje hostům upravovat jejich objednávky.
LAST_CATEGORY Poslední navštívená kategorie.
LAST_PRODUCT Poslední produkt, na který jste se dívali.
NEWMESSAGE Ukazuje, zda byla přijata nová zpráva.
NO_CACHE Určuje, zda je povoleno používat mezipaměť.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Odkaz na informace o vašem košíku a historii prohlížení, pokud jste o to web požádali.
RECENTLYCOMPARED Položky, které jste nedávno porovnávali.
STF Informace o produktech, které jste poslali e-mailem přátelům.
STORE Zobrazení obchodu nebo vybraný jazyk.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Označuje, zda zákazník povolil soubory cookie.
VIEWED_PRODUCT_IDS Produkty, které jste si nedávno prohlédli.
WISHLIST Šifrovaný seznam produktů přidaných do seznamu přání.
WISHLIST_CNT Počet položek v seznamu přání.

Online registrace účtu

Pro rychlejší a jednodušší nakupování online se můžete zaregistrovat na webových stránkách společnosti Luma. Jako registrovaný zákazník musíte zadat své dodací adresy a fakturační údaje pouze jednou; budou u nás bezpečně uloženy pro vaše další použití. Pomocí svého jména a hesla, které si zvolíte, můžete kdykoli přistupovat ke svému účtu online a přidávat, mazat nebo měnit informace. Pokud používáte veřejný počítač, důrazně vám doporučujeme, abyste se po dokončení nákupu odhlásili. Vaše informace budou stále uloženy u nás, ale nebudou z daného počítače přístupné nikomu jinému.

E-maily

Propagační e-maily od nás budete dostávat pouze v případě, že jste o jejich zasílání požádali. Pokud si nepřejete dostávat e-maily od společnosti Luma nebo jejích přidružených společností, můžete kliknout na odkaz „Odhlásit se z odběru“ na konci každé námi zaslané e-mailové komunikace. Na dokončení odebrání nám prosím ponechte 3 pracovní dny od přijetí žádosti, protože některé naše propagační akce mohly být v procesu již před odesláním vaší žádosti.

Přijetí

Používáním těchto webových stránek přijímáte zásady uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Otázky pro Lumu?

Kontaktujte nás