LETNÍ CASHBACK - UŠETŘETE AŽ 500 €

Kanál pro oznamování whistleblowingu

Společnost OM Digital Solutions GmbH dodržuje příslušné zákony, předpisy a etické normy. V důsledku toho jsme v roce 2023 spustili linku pro oznamování případů whistleblowingu.

Tento kanál použijte, pokud máte důvodné obavy z neetického chování nebo pochybení v souvislosti s některým z našich subjektů.

Tuto linku pro hlášení provozuje nezávislá společnost, která zajišťuje bezpečnost a důvěrnost celého procesu. Důvěrná linka je k dispozici všem zaměstnancům a obchodním partnerům OMDS, aby mohli podávat důvěrná hlášení.

Horká linka je k dispozici prostřednictvím e-mailu v angličtině nezávislé japonské právní firmě na adrese Adresa: jimu@koufuu-law.com.