ผู้จดบันทึก

ร้านค้า โดยโดย
ตัวเลือกการช้อปปิ้ง
ประเภท
ไมโครโฟนในตัว
 1. Tresmic1รายการ
 2. เครื่องเสียง5items
 3. Monaural1รายการ(สินค้า)
 4. Tresmic II1รายการ(สินค้า)
หน่วยความจําภายใน
 1. 4GB4รายการ
 2. 8GB 3รายการ
 3. 16GB1รายการ
รูปแบบการบันทึก
 1. FLAC1รายการ(สินค้า)
 2. MP3 7รายการ
 3. PCM 5รายการ
 4. WMA1รายการ(สินค้า)
ดูเป็นตาราง รายการ

8 รายการ

ต่อหน้า