กล้องส่องทางไกล

ร้านค้า โดยโดย
ตัวเลือกการช้อปปิ้ง
ประเภท
กำลังขยาย
  1. 10x 5รายการ
  2. 8x3รายการ
  3. 8-16x1รายการ
เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ใกล้วัตถุ
  1. 42 mm4รายการ
  2. 50 mm1รายการ
  3. 40 mm1รายการ
  4. 25mm1รายการ
  5. 21 มม.2รายการ
ประเภทปริซึม
  1. Roof6รายการ
  2. Porro3รายการ
ดูเป็นตาราง รายการ

11 รายการ

ต่อหน้า