แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุสูง 2,280 mAh สามารถชาร์จได้ประมาณ 500 ครั้ง แบตเตอรี่นี้ใช้งานได้กับ Power Battery Holder OM-1 และ HLD-10