ดาวน์โหลดภาพจากกล้องดิจิตอลของคุณไปยังคอมพิวเตอร์แบบความเร็วสูงสุดด้วยสาย USB โดยสาย USB ที่มาแทนที่นี้ ยังมาพร้อมกับความเข้ากันได้ดีระหว่างกล้องดิจิตอล Olympus และสายเคเบิล USB

 

สาย USB ที่เข้ากันได้