กล้อง

ร้านค้า โดยโดย
ตัวเลือกการช้อปปิ้ง
ความละเอียดที่มีประสิทธิภาพ (ประมาณ)
 1. 12 MP 2รายการ
 2. 20.3 MP 1รายการ
 3. 20.4 MP6 รายการ
คุณภาพวีดีโอ
 1. 4K1รายการ
 2. Full HD 1รายการ
 3. High Speed Movie HD 1รายการ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
 1. AE Bracketing1รายการ
 2. Focus Bracketing1รายการ
 3. HDR1รายการ
 4. Keystone Compensation 1รายการ(สินค้า)
 5. Live Composite 1รายการ
 6. Live Time 1รายการ
 7. Multi Exposure1รายการ
 8. Panorama1รายการ
 9. Silent1รายการ
ดูเป็นตาราง รายการ

1 รายการ

ต่อหน้า