ที่ใส่แบตเตอรี่พลังงานนี้มีการออกแบบป้องกันฝุ่น ละอองน้ำ และความเย็นระดับ IP53 ให้การควบคุมแบบเดียวกันทั้งในตำแหน่งแนวตั้งและแนวนอน

มีประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นและน้ำกระเซ็นระดับ IP53 เช่นเดียวกับ OM-1 เมื่อติดตั้งเข้ากับตัวกล้อง สามารถติดตั้งและถอดอุปกรณ์เสริมนี้ได้เมื่อจำเป็น เช่น การใช้ตัวกล้องเพื่อรักษาความคล่องตัว หรือเมื่อติดตั้ง HLD-10 เมื่อสลับตำแหน่งแนวตั้ง/แนวนอนบ่อยๆ หรือถ่ายภาพจำนวนมาก

เมื่อใช้แบตเตอรี่สองก้อนในกล้องและ HLD-10 ร่วมกัน จะสามารถถ่ายภาพได้ประมาณ 1,000 ภาพ (ตามการทดสอบของ CIPA) เมื่อติด HLD-10 จะสามารถใช้สายรัดกริ๊ป GS-5 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมได้

เมื่อต่อเข้ากับ OM-1* จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ BLX-1 เข้ากับ HLD-10 ได้

ไม่สามารถชาร์จ BLX-1 ภายใน HLD-10 ได้ เมื่อไม่ได้มีการต่อเข้ากับกล้อง