แผนงานเลนส์ใหม่

OM SYSTEM มุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตการแสดงออกทางภาพถ่าย เราจะปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์เลนส์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการพกพาของระบบที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งเป็นไปได้ด้วยคุณภาพของภาพที่กะทัดรัด น้ําหนักเบา และสูงของระบบ Micro Four Thirds

แผนงานอยู่ภายใต้ เปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า