รายละเอียด :

เลนส์ฮูด สําหรับเลนส์ M.Zuiko Digital เอ็ด 150-600 มม F5.0-6.3 IS.

ควรติดตั้งเลนส์ฮู้ดเพื่อป้องกันไม่ให้แสงภายนอกเข้าสู่เลนส์เมื่อถ่ายภาพย้อนแสง