รีโมทคอนโทรลไร้สายนี้มีโครงสร้างป้องกันฝุ่นและละอองน้ำระดับ IP57* ช่วยให้ถ่ายภาพระยะไกลได้ (ระยะการสื่อสาร: ภายใน 5 ม. จากตัวกล้อง) ในทุกสภาพแวดล้อม

การออกแบบประหยัดพลังงานได้การยอมรับจาก BLE communication นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อเริ่มและหยุดการบันทึกวิดีโอ สามารถใช้เป็นรีโมทคอนโทรลแบบมีสายได้

*เมื่อใช้การเชื่อมต่อไร้สาย โดยเชื่อมต่อแบบมีสายผ่านสายเคเบิล: IP51