รายการที่มีความความเข้ากันได้

 

ดูว่าอุปกรณ์เสริมใดบ้างที่เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ OM SYSTEM 

Media Cards

อุปกรณ์เสริม

ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์

วินโดวส์ 10

ทิวทัศน์
วินโดวส์ 8 ทิวทัศน์
วินโดวส์ 7 ทิวทัศน์
Windows Vista ทิวทัศน์